Mercer: Nederlanders verzuimen 7 dagen per jaar

15 juli 2011 Consultancy.nl

Uit onderzoek door HR adviesbureau Mercer blijkt dat Nederlandse werknemers gemiddeld zeven dagen per jaar verzuimen. Nederland eindigt daarmee in de middenmoot. De studie, genaamd “Pan-European Health Benefit Issues”, werd uitgevoerd onder 556 werkgevers uit 14 Europese landen.

In Ierland, Portugal en Spanje verzuimen werknemers het minst: gemiddeld blijven zij vier dagen per jaar thuis. Poolse werknemers verzuimen net als de Nederlanders gemiddeld zeven dagen. Fransen en Duitsers staan daar met acht dagen per jaar net boven. In Oostenrijk is men het vaakst absent: daar bellen werknemers gemiddeld negen dagen per jaar hun werk af.

De drie meest voorkomende veroorzakers van verzuim zijn volgens de Europese werkgevers klachten in spieren, pezen of botten, geestelijke gezondheidsklachten en kanker. Maar bijna de helft (45%) van de werkgevers heeft geen idee wat de top drie veroorzakers zijn.

Verzuimbeleid

Bijna driekwart (66%) van de geënquêteerde werkgevers heeft naar eigen zeggen een verzuimbeleid. Zo geeft 23% van de ondernemingen zijn werknemers eenmalig een ‘aanwezigheidsbonus’ als zij een jaar lang niet ziek zijn geweest.

Van de respondenten zegt 38% dat zijn werknemers op kosten van de zaak worden behandeld. Daarnaast biedt 39% van de werkgevers revalidatievoorzieningen aan en heeft 45% contact met verzuimende werknemers over de terugkeer op het werk. Een derde van de ondernemingen houdt rekening met het verzuim van een werknemer tijdens beoordelingsgesprekken.

Meer of minder verzuim?

Werkgevers blijken wisselend te denken over de vraag of werknemers meer of minder verzuimen dan voorheen. Van de respondenten denkt 20% dat het aantal verzuimdagen sinds 2007 is toegenomen. Iets meer dan een kwart (27%) meent echter dat dit aantal is afgenomen, en 32% zegt dat de hoeveelheid ziekteverlof gelijk is gebleven. Er is echter veel verschil tussen de verschillende landen. Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland en Ierland, respectievelijk 55% en 54%, liet bijvoorbeeld weten een afname in het verzuim te zien.

Nieuws