Accenture: steeds minder IT megadeals

10 maart 2010 Financieele Dagblad

Het sluiten van megadeals op het gebied van IT is zeer ongebruikelijk geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat zegt bestuursvoorzitter Anja Groenewoud van IT adviesbureau Accenture Nederland in een gesprek met het Financieele Dagblad. Klanten beschikken niet alleen over minder geld, maar weigeren ook steeds vaker de risico's volledig voor eigen rekening te nemen. Leveranciers zijn in de praktijk bijna niet aansprakelijk te stellen, en dat vergroot de terughoudendheid van IT-inkopers.

'Het is niet alleen hun noodzaak om te besparen, maar ook een algemene angst in de markt voor grote projecten', aldus Groenewoud. 'Deals van euro 100 mln, of zelfs enkele tientallen miljoenen gebeuren nauwelijks nog. Het zijn alleen nog kleine brokjes, waar je harder voor moet rennen.'

Groenewoud wijt de koudwatervrees van klanten aan een aantal beruchte mislukkingen in de ICT-sector, zoals bij de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV; daar gaat een afschrikwekkende werking van uit. Ze noemt ook het gestrande megaproject bij Rijkswaterstaat, dat voor honderden miljoenen euro's aan IT-werk onder had willen brengen bij leverancier Capgemini. Na een conflict over de kwaliteit kwam het hele project op losse schroeven te staan, zo berichtte deze krant recentelijk.

Directeur Sylvia Roelofs van branchevereniging ICT-Office bevestigt het beeld dat Accenture schetst. Ze zegt dat vooral verzekeraars en banken steeds kleinere opdrachten vergeven. 'De angst is vooral gebaseerd op mislukte overheidsprojecten. Alles wordt nu in kleine stukjes geknipt. Het beeld in de industrie is vaak dat groot betekent dat het niet goed is.' Roelofs betwijfelt echter of dat terecht is. 'Uiteindelijk moeten al die stukjes toch weer bij elkaar komen. Dat is ook een heel ingewikkeld traject waar grote risico's aan vastzitten.'

Vaak groeien de verhoudingen tussen klant en IT-dienstverlener echter al scheef tijdens het biedingsproces, zegt Groenewoud; leveranciers veinzen dat alles mogelijk is en drukken de prijzen om de opdracht maar binnen te kunnen halen. 'Het budget loopt daarna altijd uit de hand, maar achteraf krijg je nooit meer gelijk. De industrie moet daarbij de hand in eigen boezem steken. En ik voel me ook bestolen als concurrent die bij de aanbesteding misgrijpt.'

Volgens Roelofs van de branchevereniging komt het naderhand feitelijk nooit tot rechtszaken of schadeclaims, hoeveel schade er ook is geleden. Niet alleen is de wederzijdse afhankelijkheid te groot, maar ook het beantwoorden van de schuldvraag is uitermate lastig. 'De uitvoering van zo'n project kent veel diffuse en grijze gebieden en vaak brengt de klant gaandeweg allemaal nieuwe eisen in. Dan ligt het zowel aan de leverancier als aan de slechte aansturing bij de klant.'

De inkoopafdelingen bij klanten worden wel geleidelijk aan professioneler. Accenture ziet dat resultaatverplichtingen steeds belangrijker worden; de klant stelt efficiency- en winstdoelen op en betaalt naargelang die ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. 'Opdrachtgevers moeten daar nog veel strenger in worden. Ze moeten nog veel meer verantwoordelijkheid bij hun toeleverancier durven leggen. Die schrijven nog steeds makkelijk ongestraft uren', aldus Groenewoud.

De terughoudendheid bij klanten vertaalt zich voor Accenture Nederland voor het eerst in een afvlakking van de omzetgroei in 2010, na een jarenlange periode van bovengemiddelde expansie. Groenewoud zwakt daarom de groei van de Nederlandse bezetting af. Ze verwacht weinig grote systeemintegraties en ziet ook de consultingmarkt niet snel aantrekken.

De kansen liggen vooral in outsourcing naar IT-landen als India. De Nederlandse markt loopt wat dat betreft nog steeds achter, niet alleen voor Amerikaanse begrippen maar ook ten opzichte van landen als Frankrijk en Duitsland. Zelfs de grootste Nederlandse klanten durven belangrijke administratieve en logistieke processen nog niet op grote schaal uit te besteden naar lagelonenlanden.

Het Amerikaanse Accenture heeft een voorsprong op veel Europese IT-consultants in de zin dat zijn Indiase afdeling veel groter is (42.000 werknemers). Het bedrijf kan dus op grotere schaal werk van klanten uitbesteden aan die tak. Over het boekjaar 2008-2009 groeide de omzet van Accenture Nederland nog met 13%, zo blijkt uit het jaarverslag.

Nieuws