McKinsey: Ierland moet economische strategie herzien

15 september 2014 Consultancy.uk

Ierland is het 14e meest ‘verbonden’ land ter wereld, gedreven door een sterke prestatie in kennisintensieve stromen van diensten, blijkt uit een nieuw onderzoek van McKinsey & Company. Echter, naar mate het land van de crisis herstelt en terugkeert naar groei, bevindt het zich op een kruispunt. De consultants adviseren Ierse beleidsmakers om hun economische strategie radicaal te overdenken om de kansen te pakken die door een steeds complexer wordende markt worden aangeboden.

In het rapport ‘Capturing the value of Ireland’s global connections’ heeft McKinsey & Company de stroom van goederen, diensten, financiën, mensen, data en communicatie gevolgd die zich in en uit Ierland bewegen. De resultaten onthullen dat tussen 1990 en 2007 gecombineerde stromen zowel in en uit Ierland van $64 miljard naar $1.4 biljoen (€47 miljard naar €1 biljoen) groeiden. Dit representeert een jaarlijkse groei van ongeveer 20% - tweemaal zoveel als de wereldwijde groei. De enorme spike na 2002 was primair gedreven door een real estate markt die een grote instroom van buitenlands kapitaal aantrok, welke in de nasleep van de financiële crisis kelderde. In 2012 was de waarde van alle stromen binnen Ierlands grenzen $476 miljard (€348,5 miljard) waard, het equivalent van 226% van het BBP.

McKinsey - Economic Flows Ireland

Financiële stromen
De analyse wijst op de enorme invloed die financiële stromen hebben op de economie van Ierland. De afgelopen 15 jaar is de waarde gegroeid vanuit een basis van $39 miljard (€28,6 miljard) in 1995, tot iets meer dan $1 biljoen (€0,7 biljoen) in 2007, om vervolgens te kelderen naar een negatieve $30 miljard (€22 miljard) door een golf van kapitaalvlucht in 2009. De financiële stromen herstelden na 2009, gedreven door een robuuste FDI – Ierland staat in de top 15 ontvangende landen wereldwijd – en equity instroom, al komt het niet in de buurt van de record rekende niveaus van voor de crisis.

McKinsey - Financial Flows Ireland

Dienstenstromen
Vanuit het perspectief van dienstenstromen neigt Ierland sterk naar kennisintensieve diensten, terwijl het aandeel werk – en kapitaalintensieve stromen veel lager blijft. De belangrijkste componenten van dienstenstromen zijn computer/informatie export, business diensten export en import, en royalty import. Met name het laatste element kan als een uniek kenmerk gezien worden – de royalty en licentievergoedingen import van Ierland zijn drie keer hoger dan van welke andere importeur ter wereld. “Ierland is één van de leidende rechtsgebieden van keuze voor het oprichten van speciale entiteiten voor intellectuele eigendom securitisatie”, schrijven de auteurs.

McKinsey - Services Flows Ireland

Goederenstromen
Als exporteur van machines en uitrusting, computers, chemicaliën, farmaceutische en agrarische producten is Ierland wereldwijd de 29e met betrekking tot de instroom en uitstroom van goederen. Tussen 2002 en 2012 bleef de jaarlijkse groei echter sterk achter op West-Europa’s gemiddelde van 8%. R&D- en kennisintensieve goederen vormen de grote meerderheid van de handelsstromen van het land.

McKinsey - Flows of Goods Ireland

Benchmark
Gebaseerd op de prestaties van bovenstaande gebieden, waaronder ook stromen van werk, data en communicatie, staat Ierland wereldwijd 14e op het gebied van de totale stromen. Ierlands positie in de zogenaamde ‘Connectedness Index*’ is relatief hoog , echter tegelijkertijd volatiel. Als een kleine, open economie is Ierland grotendeels een ‘waypoint’ voor wereldwijde stromen dan een bron of uiteindelijke bestemming, en als gevolg hiervan is het land sterk afhankelijk van het blijven aantrekken en behouden van buitenlandse beslissers.

Volgens McKinsey staat Ierland momenteel op een kruispunt. Aan de ene kant zou het land zijn krachten moeten omarmen en vergroten, maar aan de andere kant dient de overheid zijn economische strategie te herzien; zo niet, riskeert het om terrein te verliezen in het kielzog van de veranderende natuur van de markt en de toenemende competitie. Het belangrijkste advies richt zich op het aantrekken van meer waarde van de stromen die binnen en buiten de grenzen lopen, op zo’n strategische manier dat het de afhankelijkheid op volatiele stromen verkleint. Andere aanbevelingen voor beleidsmakers zijn het verdiepen van Ierlands banden met de rest van de wereld, het verlagen van de afhankelijkheid van lage belastingtarieven om investeerders vast te leggen (te gemakkelijk gekopieerd door andere landen), het kapitaliseren van nog niet aangeboord digitaal potentieel en het verhogen van de focus van onderwijs, infrastructuur en levenskwaliteit.

Top 20 McKinsey Connectedness Index

“Vandaag de dag is de wereldwijde economie meer digitaal en onderling verbonden dan ooit tevoren. Landen wisselen snel veranderende stromen van hoge waarden uit van mensen, goederen, diensten, kapitaal en data, en dit neemt exponentieel toe”, zegt Conor Jones, een partner van McKinsey’s’ kantoor in Dublin. “Door zijn economische strategie te herzien kan Ierland profiteren van dit wereldwijde fenomeen op een manier die een grotere economische stabiliteit en blijvende benefits creëert.”

* The Connectedness Index evalueert de verbondenheid van een land door te kijken naar de grootte van zowel de import als de expert gerelateerd aan zijn BBP of populatie, en zijn aandeel in wereldwijde stromen. De benchmark vergelijkt de prestaties van 131 landen.

Nieuws

Meer nieuws over