Accenture: Talenttekort bedreigt VS levensstandaard

21 augustus 2014 Consultancy.uk

De levensstandaard in de VS loopt het gevaar om tegen 2030 met 9% af te nemen – terug naar het niveau van het jaar 2000, waarschuwt het wereldwijde consultancykantoor Accenture in een nieuw onderzoeksrapport. Als de consultants inderdaad gelijk krijgen met hun voorspelling, dan is het voor het eerst in de geschiedenis van de VS dat de volgende generatie werkelijk slechter af zal zijn dan hun ouders.

In het rapport ‘U.S. States: For Richer, For Poorer?’ analyseerde Accenture de levensstandaard van de VS tussen 1970 en 2015 en voorspelde zijn ontwikkeling tot 2030. De onderzoekers gebruikten drie grote economische factoren als graadmeter voor de levensstandaard: demografie, participatie en productiviteit.

US Standard of Living - Factors

De resultaten tonen dat op alle drie de factoren de Amerikaanse economie terrein dreigt te verliezen

  • Populatie: Omdat Babyboomers met pensioen gaan daalt de leeftijd van de beroepsbevolking (15-tot 64-jaar-oud) als onderdeel van de totale populatie. Tegen 2030 zou de beroepsbevolking kunnen dalen met 9%, afnemend tot en met het niveau van 1970.
  • Participatie: Er zijn tegenwoordig niet genoeg mensen van arbeidsgeschikte leeftijd die inderdaad werken, deels door jeugdwerkloosheid (16-tot-24-jaar-oud).
  • Productiviteit: De VS kampen met onbetrouwbare groeicijfers in de arbeidsproductiviteit, die 1% gezakt is in vijf van de afgelopen tien jaar en bevindt zich nu op een van de laagste punten sinds 1960.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de werkelijke levensstandaard in 2030 aanzienlijk lager zijn dan waar men op hoopt, of zelfs verwacht. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van de natie zal de volgende generatie misschien niet beter af zijn dan hun ouders,” zegt Peter Hutchinson, een adviseur in Accentures Public Service businessunit. “De afgelopen decennia zijn mensen gaan verwachten dat de economie en manier van leven blijvend zouden verbeteren, niet er op achteruitgaan."

US Standard of Living

Aanbevelingen
Als de VS terug wil naar het pad van een groeiende levensstandaard, zal het volgens Accenture snel de talent management problematiek moeten aankaarten waarmee het in toenemende mate te maken zal krijgen. “Om de levensstandaard veilig te stellen moet de VS de ‘war for talent’ winnen, om zo participatie van de beroepsbevolking te verhogen en de productiviteitsgroei te versnellen. Dit is de enige manier om te zorgen voor de juiste kwantiteit en kwaliteit van talent die nodig is voor economisch succes.” beweren de auteurs. In hun aanbevolen ‘actieplan’ adviseert het adviesbureau dat de VS actie moet ondernemen vier hoofdgebieden:

  • Real time informatie over vraag en aanbod van vaardigheden en competenties. Accenture beveelt de VS aan om te voorzien in real time-, op vaardigheden gebaseerde informatie over banen waar veel vraag naar is en de kwalificaties van de beroepsbevolking te promoten die nodig zijn om deze banen in te vullen; dit zal resulteren in betere sturing van werkgevers naar de juiste pools van talent, in ondersteuning van werkzoekenden bij het matchen van hun vaardigheden met de behoeftes van een werkgever, en in het betrekken van opleiders in de focus op de ontwikkeling van de vaardigheden van personeel die nodig zijn voor de huidige economie.

  • Talent aanbod bevorderen: de VS zouden voldoende pijpleidingen voor de doorstroom van talent moeten creëren die werkgevers, waaronder ook de overheid, kunnen voorzien van betrouwbare toegang tot de skills en competenties die zij nodig hebben.

  • Stappenplan met routes naar een baan. De VS zouden iedere werkzoekende een gepersonaliseerd stappenplan moeten bieden dat hem of haar toont hoe zij hun unieke talenten in kunnen zetten om de skills en competenties te verwerven die voor de gewenste baan nodig zijn.

  • Verenigde talentagenda gericht op een verhogen van de levensstandaard. De VS zouden een geünificeerd, binnen de Staten verbreide talentagenda moeten creëren die alle gerelateerde bureaus, programma’s en budgetten samenbrengt die zich richten op het verhogen van de levensstandaard.

Nieuws

Meer nieuws over