VKA: Internetstemmen in buitenland riskant en duur

10 februari 2014 Consultancy.nl

Kiezers vanuit het buitenland de mogelijkheid geven om online te stemmen is vooralsnog niet verstandig. Zo kleven er allerlei risico's aan het stemmen via internet, bovendien zou het oprichten van zo'n systeem weinig extra stemmen opleveren en veel geld kosten. Dat concludeert consultancybureau Verdonck, Klooster & Associates in een onderzoek dat recent is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vroeg het Zotermeerse adviesbureau om te onderzoeken of het haalbaar is online stemmen in te voeren voor Nederlanders woonachtig in het buitenland, in plaats van het huidige systeem per brief. Alhoewel internetstemmen wereldwijd gezien nog beperkt wordt toegepast – alleen in Estland is de aanpak op landelijke schaal ingevoerd – pleit de VVD hier al langer voor.

E-voting

Risico’s
In het onderzoek keken de consultants naar de risico’s zijn die gepaard gaan met stemmen via internet. In totaal werden 16 dreigingsscenario’s geïdentificeerd, waarvan zes worden gezien als 'groot' risico en de resterende 10 als 'middel' risico. Het gaat onder meer om het risico dat een niet-kiesgerechtigde een stem uitbrengt, dat stemmen worden gemanipuleerd of dat er technische problemen optreden. Ook waarschuwen de adviseurs voor het risico op beveiligingsgebreken – zo is het bijna onmogelijk om vanuit de overheid de computer van de kiezer te beschermen tegen bijvoorbeeld malware, een beveiligingslek die ertoe kan leiden dat een ‘aanvaller’ de uitgebrachte stem van het ‘slachtoffer’ wijzigt. 

Er is bovendien een middelgroot risico dat een kiezer meer dan één stem uitbrengt, dat omkoping of chantage voorkomt of dat het hele verkiezingsproces bewust wordt verstoord door hackers.

Hoge kosten

VKA doet in het rapport ook uitspraken over de verwachte kosten en baten van internetstemmen. Op basis van de ervaringen van andere landen, waaronder Australia, Frankrijk, de VS en UK, blijkt dat internetstemmen niet leidt tot ook een hogere opkomst. Daartegenover staat dat de kosten wel aanzienlijk zijn gestegen. Twee redenen liggen hieraan ten grondslag. Zo moet internetstemmen als gevolg van de risico’s altijd naast bestaande stemmethodes worden aangeboden en moet er naar verwachting jarenlang worden gesleuteld aan een dergelijk IT-systeem. “Het is niet realistisch om te veronderstellen dat een kant-en-klaar systeem aangeschaft kan worden dat ingezet kan worden voor bijvoorbeeld de eerstvolgende vier of vijf verkiezingen zonder dat er aanpassingen nodig zijn" aldus VKA in het rapport.

Kabinetsstandpunt

Het kabinet heeft nog geen mening over het onderzoek bekendgemaakt. In een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer laat Minister Plasterk van BZK weten dat hij een kabinetsstandpunt uiterlijk in maart gereed wil hebben.