Deloitte: Duurzame bedrijfsstrategie stuwt innovatie

05 november 2013 Consultancy.nl

Bedrijven die een duurzame bedrijfsstrategie voeren presteren beter op het gebied van innovatie. Dit stelt organisatieadviesbureau Deloitte in zijn rapport ‘Sustainability Driven Innovation’. In het rapport wordt bekeken hoe duurzaamheid innovatie beïnvloedt en andersom.
 
Volgens de adviseurs bestaat er een causaal verband tussen duurzaamheid en innovatie: een duurzaam beleid stuwt innovatie-volwassenheid. Duurzaamheidleiders kunnen zelfs rekenen op een 4 keer zo grote kans dat zij ook ‘best in class’ zijn op het gebied van innovatie.
 
Deloitte - Sustainability Innovation
 
Het positieve verband tussen duurzaamheid en innovatie komt volgens Daniel Aronson, onderzoeker van Deloitte, door het feit dat duurzaamheid de mens dwingt tot het kijken naar de wereld met een andere bril. “Dit leidt tot meer innovatief vermogen door vanuit een andere, unieke invalshoek te moeten kijken” aldus de adviseur. Een voorbeeld daarvan is de door de overheid ingestelde emissienormen, die ervoor zorgen dat bedrijven anders moeten kijken naar energiegebruik of grondstoffen (her)gebruik. Zulke uitdagingen kunnen dus juist leiden tot de innovatieve oplossingen van de toekomst.

Vertragingseffect

Wel constateert hij dat er een vertragingseffect zichtbaar is tussen de twee factoren. Duurzame strategieën hebben pas op de lange termijn een zichtbaar effect op innovatie. “Sommige ideeën kosten wat meer tijd om voor de buitenwereld zichtbaar te worden en zullen daarom ook pas in toekomstige jaren bijdragen aan innovatie”.
 
Sustainability Driven Innovation

Leidt innovatie ook tot meer duurzaamheid?

Het omgekeerde onderzochten de consultants ook: leidt innovatie ook tot duurzaamheid? Nee, dat niet per se. Ongeacht de focus op nieuwe technologie en innovatie initiatieven is er volgens Aronson geen causaal verband ontdekt.

Nieuws

Meer nieuws over