EY: Social Impact Bonds goed financieringsalternatief

17 september 2013 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het gebruik van ‘Social Impact Bonds’, een nieuwe en innovatieve manier van financiering, biedt een goed alternatief voor de financiering van maatschappelijke vraagstukken. De verwachting is dat deze trend zal overwaaien uit de VS en UK en geleidelijk voet aan grond zal krijgen in de Nederlandse markt. Dit schrijven EY en Social Impact Platform in de working paper ‘Social Impact Bonds’. 
  
Trends 
De opkomst van het nieuwe fenomeen ‘Social Impact Bonds’ (SIB’s) komt voort vanuit drie grote zakelijke trends. Overheden en gemeenten hebben in de afgelopen jaren voortdurend gestreefd naar meer betrokkenheid van de private sector bij de financiering van maatschappelijke initiatieven, met de gedachte dat hun betrokkenheid de verantwoording en efficiëntie stimuleren en het risico, dat de publieke sector met deze initiatieven loopt, te verlagen.

Ten tweede, het belang van sociaal ondernemen – verpakt in kernwoorden als ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ‘People, Planet, Profit’ – staat in de afgelopen tien jaar hoog op de management agenda. Het gevolg is dat bedrijven steeds meer investeren in sociale initiatieven, en niet alleen om winstgevendheid voor de aandeelhouders te maximaliseren.

Tot slot, met name als gevolg van de crisis, zijn banken meer terughoudend geworden in het financieren van projecten, met als gevolg dat alternatieve financieringsbronnen zijn opgekomen. In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe initiatieven gelanceerd binnen het financieringslandschap, waaronder investeerders, leasemaatschappijen, private-equity partijen en crowdfundingplatforms. 
  
Social Impact Bonds 
Het primaire doel van een ‘Social Impact Bonds’, ook wel ‘Pay For Success contracts’ genoemd, is om stakeholders te verbinden aan een maatschappelijke doelstelling, bijvoorbeeld de preventieve aanpak van sociale problemen van burgers. Verschillende partijen zijn betrokken bij SIB’s, waaronder investeerders, banken, overheden en sociaal ondernemers. 
  
EY - Social Impact Bonds
  
Het gebruik van ‘Social Impact Bonds’ biedt de verschillende stakeholders diverse voordelen. Overheden profiteren van een ‘no-cure no-pay’ constructie, waarbij ze minder financieel risico lopen doordat ze alleen betalen voor meetbare maatschappelijke effecten nadat deze resultaten zijn behaald. Investeerders leveren het kapitaal en krijgen uiteindelijk een rendement hierover.

Ook hier ligt het concept van ‘Pay for Success’ centraal: hoe beter de maatschappelijke resultaten, hoe hoger het bedrag dat wordt uitgekeerd. Voor de uitvoerders, veelal sociaal ondernemers die de daadwerkelijke activiteiten uitvoeren, vormen SIB’s een kans om hun succesvolle lokale aanpak op te schalen tegen vooraf beschikbaar gestelde (voor)financiering. Voor alle stakeholders geldt: door deel te nemen aan een SIB kunnen ze hun ‘sociale gezicht’ laten zien aan de buitenwereld. 
  
In het buitenland zijn er al diverse succesvolle voorbeelden van SIBs, zoals de Peterborough gevangenis in Groot Brittannië en de Human Capital Performance Bond in de Amerikaanse staat Minnesota. Tot op heden, zijn er nog geen SIB’s gerealiseerd in Nederland. Wel treedt bijvoorbeeld de Nederlandse Triodos Bank op als investeerder in een SIB van het Britse Department for Work en Pensions.

Nederland 
Volgens de onderzoekers is het in de lijn der verwachting dat het gebruik van SIB’s op korte-termijn zal overwaaien naar Nederland. “SIBs kunnen op een innovatieve manier externe financiering uit de markt aantrekken voor veelbelovende programma’s waar de overheid geen budget voor beschikbaar kan of wil stellen” aldus Anton Revenboer, partner bij accountants en adviesbureau EY.  
 
Randvoorwaarden 
Revenboer benadrukt wel dat er een aantal randvoorwaarden zijn voor het succes van de alternatieve financieringsconstructie. Zo is het van belang dat de primaire drijfveer voor betrokken deelnemers zich richt op het realiseren van maatschappelijk rendement, en niet louter kostenbesparing of financieel rendement. Dat betekent ook dat partijen een lange termijn visie moeten omarmen - het duurt meestal een aantal jaren voordat effecten van maatschappelijke initiatieven zichtbaar zijn. Tot slot moeten deelnemers rekening houden met een aanlooptijd van doorgaans minimaal 2 jaar, door de complexe aard van SIB constructies.