PwC: Zorgbestuurders vrezen tekort aan IT specialisten

18 maart 2013 consultancy.nl

De zorgsector kampt met een toenemend tekort aan IT-specialisten. Adviesbureau PwC interviewde honderden zorgbestuurders en komt tot die conclusie. 67% van de geïnterviewden vindt dat er nu al een tekort is aan IT-specialisten binnen de sector, en het overgrote meerendeel is van mening dat het dilemma in de komende jaren alleen maar zal toenemen.
 
Meer investeren in IT
Meer dan de helft van de bedrijven zijn bezorgd over de snelheid waarmee technologie verandert en de impact die dit voor bedrijfsprocessen zal hebben. Als gevolg hiervan, en in combinatie met een tekort aan IT professionals binnen de zorgsector, verwacht het merendeel (79%) in 2012 meer geld in ICT te zullen steken. 80% van de bedrijven zal haar HR beleid moeten veranderen om het gebrek aan IT-talent op te vangen.
 
Vraag naar Clinical Informatics
Het adviesbureau vroeg aan respondenten ook naar de type IT-specialisten waar behoefte aan is. Met name naar ‘klinische informatici’ (i.e. specialisten in het omzetten van data om zorg te optimaliseren) is een enorme vraag. Daarnaast volgen de traditionele ‘Systems and Data Integrators’ (28%) en Architectuur specialisten (10%).
 
PwC - IT Specialisten in Zorg

Nieuws

Meer nieuws over