BCI: 6 manieren om bedrijventerreinen te revitaliseren

14 oktober 2012 Consultancy.nl

Wie de markt van bedrijfslocaties in veel regio’s analyseert, wordt niet vrolijk. De beperkte economische dynamiek zorgt voor weinig nieuwe gronduitgiftes. Mede daardoor zien de gemeentelijke grondbedrijven de bodem van de kas, wat ook weer niet helpt om de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen uit het slop te halen. Ter illustratie: de uitgifte van bedrijventerreinen was in Nederland in 2007 nog 915 hectare, 4 jaar later 500 hectare minder. Dat scheelt de Nederlandse gemeenten jaarlijks pakweg €600 miljoen. 

Zes manieren om bedrijventerreinen te revitaliseren
Volgens Sandra van Liere, senior adviseur bij Buck Consultants International, zijn er voldoende mogelijkheden voor gemeenten om bedrijventerreinen te revitaliseren. Van belang is wel dat ze een gezonde balans vinden tussen nieuwe bedrijfslocaties en te herstructureren bedrijfslocaties. Een overzicht van zes mogelijkheden:

• organische herontwikkeling: kleinschalige herstructurering op kavelniveau, waarbij de behoeften en investeringsplannen van één of enkele bedrijven als trigger functioneren;

• koppeling met andere functies: door combinatie van bedrijfsfuncties met woningbouw, infrastructuur, energie of industrieel erfgoed kan de herontwikkeling van bedrijfslocaties toch tot stand komen;

• nieuwe ruimtelijk-economische concepten: door introductie van nieuwe concepten kunnen locaties worden herontwikkeld, zoals bij de research- en innovatiecampussen in Sittard-Geleen (Chemelot), Nijmegen (Novio Tech Campus) en Oss (Life Sciences Campus) te zien is;

• nieuwe financiële arrangementen: daarbij gaat het enerzijds om regionale herstructurerings-maatschappijen en -fondsen (zoals Brabant, Limburg en sinds kort ook in Utrecht) en anderzijds om nieuwe verdienmodellen door in te zetten op een koppeling van vastgoed, gebruik en (energie-, infra- en afval-) stromen;

• meer flexibiliteit in wet- en regelgeving: met als kritisch aandachtspunt het benutten van de nu reeds bestaande mogelijkheden voor flexibiliteit in bestemmingsplannen;

• meer marketing: waarbij specifieke en gerichte acquisitie op kansrijke doelgroepen meer van belang is dan promotie en branding. 

Volgens de BCI consultant kunnen bovenstaande mogelijkheden leidein tot “Betere resultaten met minder geld”. Wel benadrukt ze dat regionale samenwerking een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde balans: “De bedrijventerreinenmarkt is regionaal, dus moet ook het aanbod regionaal afgestemd zijn. Dat levert gemeenten minder risico’s en meer schaalvoordelen in organisatievermogen en uitvoeringskracht op”.

Nieuws

Meer nieuws over