Eelco Vreeling en Erik Soonieus in dienst bij Alares

05 december 2006 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Alares heeft zich versterkt met twee adviseurs: Eelco Vreeling en Erik Soonieus. Met de benoeming geeft het jonge Haags adviesbureau verder invulling aan haar ambitieuze groeidoelstellingen. Eerder dit jaar versterkte Alares zich ook met Harry Kotey en Natascha Walpot.
 
Alares maakt sinds de oprichting in 2004 deel uit van Lysias Consulting Group, een adviesbureau uit Amersfoort.
 
Eelco Vreeling
Eelco Vreeling (1972) heeft brede ervaring op het vlak van organisatie- en communicatievraagstukken. Zo heeft hij als adviseur en projectmanager innovatie- en communicatieprojecten uitgevoerd voor diverse instellingen in de gezondheidszorg, bij regiokorpsen en in verschillende gemeenten Bij Alares adviseert hij overheden en bedrijfsleven over strategische innovatievraagstukken.
 
Erik Soonieus
Erik Soonieus (1981) studeerde Techniek, Bestuur en Management aan de Technische Universiteit van Delft. Hij deed uitgebreid onderzoek naar lokale beleidsvorming rondom de kenniseconomie. Dit onderzoek heeft geleid tot een waardevol raamwerk dat gehanteerd kan worden bij zowel het opstellen als het evalueren van beleidsprogramma's voor kenniseconomie en innovatie. Bij het adviesbureau adviseert hij lokale overheden over versterking van de economische infrastructuur.