Zanders verzorgt M-Bonds workshop voor specialisten

01 november 2012 Consultancy.nl

Op vrijdag 9 november verzorgen consultants van Zanders een workshop tijdens het event ‘DACT Treasury Beurs 2012’. De workshop ‘M-Bonds als alternatief voor bankfinanciering voor middelgrote corporates’ wordt gegeven door Lisette Overmars (Associate Director) en Rob Naber (partner).
 
De Treasury Beurs is een event voor treasury specialisten en andere (financiële) professionals die betrokken zijn bij treasuryvraagstukken.
 
M-Bonds
Banken hebben als gevolg van de financiële crisis en regelgeving als Basel III steeds meer moeite met het verstrekken van leningen. Veel ondernemingen moeten daardoor op zoek naar alternatieve financieringsvormen. Voor met name middelgrote bedrijven is dit een lastige opgave. Voor hen zijn de alternatieven momenteel beperkt, omdat zij geen credit rating hebben en gezien hun omvang geen toegang hebben tot de reguliere kapitaalmarkt of private placement markt. Volgens Zanders kunnen M-Bonds een uitkomst bieden als alternatief voor bankfinanciering.
 
M-Bonds zijn bedrijfsobligaties vanaf €10 miljoen tot ongeveer € 50 miljoen met uitschieters tot € 100 miljoen, die worden uitgegeven door veelal niet-beursgenoteerde ondernemingen in Duitsland.
 
De workshop behandelt de karakteristieken van de M-Bonds, het uitgifteproces en de voor- en nadelen van deze alternatieve financieringsvorm. Daarnaast is de doelstelling om een dialoog met Corporate Treasurers aan te gaan; wat zijn hun ideeën over dit product en welke randvoorwaarden moeten ingevuld worden om een succesvol alternatief voor bankfinanciering te kunnen bieden voor de middelgrote bedrijven (omzet € 100 - 750 miljoen)?
 
Vraagstukken die tijdens de workshop aan de orde komen:
1. Is credit rating een voorwaarde voor een succesvolle lancering?
2. Welke investeerders zijn er in M-Bonds?
3. Is een notering van een M-Bond aan een beurs een voordeel of een belemmering?
 
De workshop is met name bedoeld voor treasurers van middelgrote bedrijven.

Nieuws