Import van klassieke autos en oldtimers sterk gedaald

21 september 2012 Consultancy.nl

De import van klassieke auto’s is in de eerste vijf maanden van 2012 sterk afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek door adviesbureau Global Automotive Consultancy op basis van gegevens van RDC en VWE. De nieuwe regelgeving voor de Motorrijtuigenbelasting voor klassieke auto’s blijkt daarmee succesvol te zijn.

Motie Van Vliet
De nieuwe fiscale regelgeving is per 1 januari 2012 in werking getreden als gevolg van de motie Van Vliet (Tweede Kamerlid voor de PVV). De leeftijd van klassiekers die zijn vrijgesteld van de Motorrijtuigenbelasting wordt hierdoor in stappen verhoogd van 25 naar 30 jaar. Klassieke auto’s van na 1986 moeten daarnaast de brandstoftoeslag voor diesel en LPG gaan betalen.

Jonge klassieker minder aantrekkelijk
Uit de studie van Global Automotive Consultancy komt naar voren dat de import en het bezit van klassiekers door de motie Van Vliet veel minder aantrekkelijk is geworden. Niet-liefhebbers die een jonge klassieker als moderne auto gebruiken, hebben daar geen financieel voordeel meer van, maar worden nog wel geconfronteerd met zaken als regelmatig onderhoud en de zoektocht naar onderdelen. In de eerste vijf maanden van 2012 daalde de import van klassiekers daardoor met 31,1% ten opzichte van 2011. Dieselklassiekers werden maar liefst 38% minder geïmporteerd, voor benzineauto’s betrof de afname 27%.

Nieuws

Meer nieuws over