Eiffel start energietransitie-opleiding met Groningse business school

03 maart 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Eiffel heeft in samenwerking met de business school van de Rijksuniversiteit Groningen een nieuwe opleiding in het leven geroepen, speciaal voor de consultants die werkzaam zijn binnen zijn energiepraktijk.

Met ruim 700 mensen is Eiffel een van de grotere zakelijke dienstverleners van ons land. Voor de consultants en projectmanagers binnen de gelederen heeft het bureau per gisteren een nieuwe opleiding aan het curriculum toegevoegd.

Op het eerste gezicht wellicht niet bijzonder nieuwswaardig, ware het niet dat hiervoor samen met een vooraanstaande business school een volledig Executive Program is opgetuigd. Het nieuwe ‘Eiffel Executive Energy Program’ heeft als doelstelling om consultants van het bureau op te leiden tot “future-proof energietransitie-experts”.

Eiffel start energietransitie opleiding met Groningse business school

Volgens Martin Wolfswinkel, Business Unit Director Energie & Transitie bij Eiffel, is de opleiding geboren uit noodzaak. “De behoefte aan consultants die deze ontwikkeling in gang kunnen zetten en kunnen versnellen, is groot. Met deze opleiding kunnen we consultants de juiste kennis en tools geven om succesvol te zijn in het vak, en onze pool van consultants vergroten.”

Energietransitie is complexe opgave

Maar waarom is er gekozen voor zo’n grote opzet? Eiffel had zo’n opleiding ook intern kunnen optuigen, zoals gebruikelijk is bij veel consultancybureaus (en Eiffel zelf ook vaker doet binnen andere domeinen).

Dit heeft vooral te maken met de “complexiteit van de opgave”, vertelt Wolfswinkel. “De energietransitie is een complex, maatschappelijk proces dat over veel meer gaat dan de vervanging van fossiele door hernieuwbare energie. Het is onderdeel van de enorme opgave om onze planeet bewoonbaar te houden voor toekomstige generaties.”

“Van bedrijven en organisaties wordt een langetermijnvisie verwacht, maar tegelijkertijd moeten ze anticiperen op de vraag van vandaag naar duurzame en betaalbare energieproducten en -diensten”, legt hij uit. “Het programma leidt consultants op om juist deze complexiteit te kunnen overzien. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de expertise in huis om de energietransitie vanuit alle relevante invalshoeken uit te lichten.”

“Dat doen we door de energietransitie vanuit een multidisciplinair perspectief te benaderen”, vult Thijs Broekhuizen aan, Wetenschappelijk directeur bij de University of Groningen Business School. “Vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaalpsychologisch, juridisch en politiek perspectief.”

Multidisciplinaire benadering

Als onderdeel van het tiendaagse opleidingsprogramma keren de deelnemende Eiffel-consultants terug naar de schoolbanken. De meeste modules vinden plaatsen op het kantoor van Eiffel in Arnhem, maar enkele keren zullen ze ook afreizen naar Groningen, om daar colleges en workshops in het universiteitsgebouw te volgen.

Thema’s die in het curriculum behandeld zullen worden, omvatten een algeheel overzicht van de energietransitie en wat daarbij komt kijken, kennis over de werking van energiemarkten en energiesystemen en de warmtetransitie. Ook krijgen de consultants handvatten voor hoe ze met weerstand kunnen dealen, voor de omgang met complexiteit binnen energieketens en hoe ze energieprojecten succesvol kunnen begeleiden.

“De energietransitie gaat over veel meer dan de vervanging van fossiele door hernieuwbare energie.”

“Theorie en praktijk kunnen niet zonder elkaar, dus worden er in samenwerking met Eiffel praktijkcasussen behandeld, die alternatieve routes helpen definiëren naar een economisch efficiënt, technisch robuust en maatschappelijk geaccepteerd systeem”, zegt Broekhuizen.

Investeren in talent

Wolfswinkel hoopt dat met behulp van deze investering de energiepraktijk zijn kennis en expertise in de energiesector naar een hoger niveau weet te tillen. “Dit past bij de visie van Eiffel om fors te investeren in het talent en de expertise van haar mensen.”

In een tijd waarin de concurrentie voor het binnenhalen van energieconsultants hevig is (en naar verwachting alleen maar verder zal toenemen), kan het bieden van rijke leerervaringen bovendien een belangrijke middel zijn om mensen aan het bureau te binden.

De consultants van Eiffel zijn verdeeld over verschillende werkmaatschappijen van de groep (die als ‘Team Eiffel’ door het leven gaat). Consultants die een focus hebben op de energiemarkt zijn vooral te vinden binnen Eiffel, Palladio, Balance en TASK.

Energieconsultancy

De energiesector is na het publieke domein en de financiële sector het op twee na grootste segment voor consultants in Nederland, zo blijkt uit data van Source Global Research.

Binnen de energietransitie spelen consultants op allerlei niveaus een belangrijke rol. Op ministerieel niveau helpen ze bijvoorbeeld met beleidsvorming, decentrale overheden helpen ze bij de uitvoering van concrete verduurzamingsplannen, en in de energiesector en het bedrijfsleven staan ze organisaties bij in hun strategische en uitvoerende taken.