Berenschot verwelkomt Sylvia Temminck en Willem Buunk

21 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft zijn adviesgroep Energie & Leefomgeving versterkt met twee ervaren professionals: Sylvia Temminck en Willem Buunk.

Beide professionals zijn benoemd tot managing consultant en zijn begin deze maand in hun nieuwe rol van start gegaan. Waar Temminck zich richt op de energietransitie, legt Buunk zich in het bijzonder toe op vraagstukken in de fysieke leefomgeving.

Temminck maakte de overstap vanuit Zanders, waar ze als projectmanager, adviseur en procesbegeleider veel ervaring opdeed met samenwerking en procesbegeleiding rondom warmtenetten en energiestrategieën. Daarnaast heeft ze concrete producten opgeleverd voor het tegengaan van energiearmoede en het opzetten van energiebesparingshypotheken.

Sylvia Temminck en Willem Buunk - Berenschot

Bij Berenschot gaat Temminck zich toeleggen op complexe samenwerkingsvraagstukken en procesbegeleiding binnen de warmtetransitie.

“Sylvia beschikt over veel financiële expertise en ruime kennis van de energiesector. Bovendien heeft ze veel ervaring in het omgaan met uiteenlopende belangen in complexe politiek-bestuurlijke processen”, laat Jesse Wiltink weten, teamlead Regionale Energie- en Warmtestrategie bij Berenschot.

Willem Buunk werkte eerder als onderzoeker en adviseur aan de ontwikkeling van ruimtelijke ordening en regionale samenwerking. De afgelopen vier jaar was hij als wethouder in de gemeente Bronckhorst verantwoordelijk voor de voorbereiding op de Omgevingswet en het opstellen van de omgevingsvisie. Hij leverde daarnaast een grote bijdrage aan vernieuwing van de regionale samenwerking in de Achterhoek.

Als onderzoeker heeft hij onder andere waardenbenadering.nl ontwikkeld, een methodiek die beleidsmatige en politieke keuzes over de fysieke leefomgeving ondersteunt.

Bij Berenschot gaat Buunk zich richten op vraagstukken in de fysieke leefomgeving en het maken van keuzes om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

André Oostdijk, teamlead Fysieke leefomgeving bij Berenschot: “Willem brengt een diepgaande kennis van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet mee. Hij heeft ruime ervaring als wetenschappelijk onderzoeker, als adviseur en als bestuurder. Daarnaast is hij sterk in het ontrafelen van complexe samenwerkingsvraagstukken.”