Bedrijfskundig bureau KIEN OndernemersAdvies viert jubileum

16 mei 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

KIEN OndernemersAdvies, een bedrijfskundig adviesbureau uit Lisserbroek, viert dit jaar zijn vijftienjarig jubileum. Oprichter Dennis van der Voort staat stil bij deze bijzondere mijlpaal.

Na een loopbaan van meer dan vijftien jaar in de verzekeringswereld en de consultancy zette Dennis van der Voort in 2007 de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Met KIEN OndernemersAdvies stelde hij zich ten doel ondernemers en mkb-bedrijven bij te staan op verschillende bedrijfskundige thema’s.

Inmiddels, ruim vijftien jaar verder, kan Van der Voort met veel trots terugkijken op wat zijn team en hijzelf heeft weten te bereiken. “We hebben een succesvol trackrecord opgebouwd en hebben een unieke propositie in de markt.”

Dennis van der Voort, Oprichter, KIEN OndernemersAdvies

“We hebben een heldere focus op bedrijfskundige advisering, het bijstaan van ondernemers en mkb-bedrijven. Dat gaat van strategisch advies, organisatie (her)inrichting naar fusies & overnames en ons specialisme: advisering en begeleiding van familiebedrijven. Daarin zijn we onderscheidend in de markt.”

Unieke dynamiek

Het bedienen van familiebedrijven is dan ook een vak op zich, legt Van der Voort uit: “Bij familiebedrijven heerst een andere dynamiek dan bij ‘gewone’ organisaties”. In de top, en ook in de cultuur, wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met familieprincipes en soms ook eeuwenoude waarden.

Los van de inhoudelijke expertise van het bureau, biedt KIEN OndernemersAdvies toegevoegde waarde, doordat het DGA’s helpt bij het maken van de juiste keuzes. “Focus” is hierbij regelmatig het toverwoord, geeft Van der Voort aan. “Ons motto is ‘moeilijke keuzes makkelijker maken’. We begeleiden klanten in hun zoektocht naar focus en de juiste keuzes maken. Ook al hoort daar een moeilijke boodschap bij.”

Zo heeft KIEN OndernemersAdvies diverse familiebedrijven geadviseerd bij management buy-ins, of het opstellen van een nieuw familiestatuur. Ook adviseert het bureau partijen op het gebied van bedrijfsopvolging – een van de meest heikele punten binnen familiebedrijven.

Trajecten buiten de familiebedrijvensector waar Van der Voort met plezier nog aan terugdenkt waren bijvoorbeeld het begeleiden van een grote reorganisatie en cultuurverandering bij een landelijk werkende bank. “Door verschillende interventies lukte het om de teams beter op elkaar in te spelen, waarmee het onderlinge vertrouwen met sprongen vooruitging”, vertelt Van der Voort.

“En bij een mkb-partij in het bio-science-segment hebben wij, ter voorbereiding op het vertrek van de DGA, een geheel nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld, geïmplementeerd en voorzien van een geheel nieuw directieteam”, geeft hij nog een voorbeeld.

“We danken de vele klanten die ons het vertrouwen hebben gegeven. Net als onze samenwerkingspartners, leveranciers en natuurlijk ons eigen team van kernleden en ons netwerk aan adviseurs die op afroep in specifieke situaties ingevlogen worden.”

Vooruitkijkend benadrukt Van der Voort dat de mijlpaal van zijn bedrijf zeker niet betekent dat het bedrijf nu op zijn lauweren kan rusten. “We blijven onze diensten ontwikkelen en kennis verdiepen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.”