Eén vijfde huishoudens kan verduurzaming eigen woning niet betalen

01 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens beschikt over onvoldoende middelen om zijn woning te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank (DNB).

DNB baseerde zich daarbij ten dele op een eerdere studie van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Dat rekende afgelopen jaar uit dat het een slordige €3,2 miljard extra zal gaan kosten om vóór 2030 circa 1,5 miljoen Nederlandse woningen van het aardgas af te krijgen. En het blijft naar alle waarschijnlijk niet bij dat bedrag. 

Volgens de planning moeten in 2050 namelijk 7,5 miljoen woonhuizen en circa 1 miljoen kantoren van het gas af zijn. Het adviesbureau concludeert om die reden dat drastische stappen vereist zijn. Ook omdat het op dit moment nog niet geheel duidelijk is wie welk deel van deze enorme rekening precies zal gaan betalen.

20% van huishoudens kan verduurzamingsslag niet ophoesten

Daarbij is het aardgasvrij maken van een pand slechts één van de vele stappen om het te verduurzamen. De totale verduurzamingskosten liggen dus nog veel hoger. En wederom is op dit moment nog niet geheel duidelijk wie welk deel daarvan de komende jaar precies zal gaan ophoesten. 

Ruim 900.000 huishoudens

DNB onderzocht of huiseigenaren wel over voldoende middelen beschikken om hun woningen te verduurzamen. Dat blijkt lang niet bij iedereen het geval te zijn: 21% van de 4,3 miljoen huiseigenaren heeft grote moeite om de verduurzamingskosten te betalen. Dat komt neer op ruim 900.000 huishoudens.

Zij beschikken niet over het spaargeld om hun woning te verduurzamen uit spaargeld, en kunnen het benodigde geld ook niet lenen. “Slechts een deel van dit probleem kan worden opgevangen met de bestaande maatregelen en subsidies”, geeft DNB aan.

Dat komt omdat het om behoorlijk veel geld gaat. Zo kost het gemiddeld genomen €18.000 om een woning aardgasvrij te maken, zegt Ecorys in het eerder genoemde onderzoeksrapport. De totale verduurzamingskosten liggen echter op €24.000, stelt DNB. Een kwart daarvan wordt momenteel betaald door de overheid, waarmee de netto verduurzamingskosten per huishouden weer uitkomen op €18.000 – geen kleingeld dus. 

Vooral jongere huishoudens met bescheiden inkomens zijn vaak niet in staat om de verduurzaming te financieren, zo blijkt uit het onderzoek van DNB. “Gezien de financiële kwetsbaarheid van deze huishoudens, is het onwenselijk om de financieringsruimte te vergroten door leennormen verder te verruimen.” 

Om die reden pleit DNB ervoor dat de Nederlandse overheid spoedig aanvullende maatregelen neemt. Deze moeten in het bijzonder worden afgestemd op jongere huishoudens met een bescheiden beurs. “Ook regionale overheden zouden een rol kunnen spelen hierbij, omdat deze huishoudens vaak geclusterd wonen in bepaalde regio’s.”