AEF onderzoekt de relevantie van het Sociaal en Cultureel Planbureau

22 juli 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De visitatiecommissie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat evalueren heeft Andersson Elffers Felix (AEF) ingeschakeld voor een stakeholderonderzoek.

Het SCP – één van de drie Nederlandse planbureaus – is een interdepartementaal instituut dat zelfstandig en onafhankelijk sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek verricht. Denk bijvoorbeeld aan inventarisaties van de maatschappelijke thema’s die het meest spelen onder burgers, of onderzoek naar de maatschappelijke effecten van corona.

Op basis van dergelijke onderzoeken brengt het SCP – gevraagd en ongevraagd – adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

AEF onderzoekt de relevantie van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Net als andere overheidsinstanties moet het SCP volgens de overheidsregels periodiek systematisch worden geëvalueerd, ook wel visitatie genoemd. Hiervoor is een onafhankelijke visitatiecommissie samengesteld.

Die heeft de opdracht gekregen de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie van het planbureau in de periode 2016-2020 te beoordelen. Ook beoordeelt de commissie de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit van het SCP, en de toekomstbestendigheid van de organisatie en het werk van het SCP.

Onderdeel van de evaluatie is een kwalitatief onderzoek onder stakeholders van het SCP, dat meer inzicht moet geven in de beleidsrelevantie en maatschappelijke relevantie van het werk van het SCP de afgelopen jaren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door AEF-adviseurs Maxime Dekkers, Mees van Tooren, Hilke Grootelaar en Jasper Sterrenburg.

AEF geeft aan te zullen onderzoeken hoe partijen in het veld – zoals kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, departementen en gemeenten – kijken naar de relevantie van het SCP.

“Zijn de onderzochte thema’s en uiteindelijke rapporten relevant en hoe gebruiken zij het onderzoek in de praktijk? Hoe kijken de partijen aan tegen de rol van het SCP in het maatschappelijk debat? En welke (verbeter)mogelijkheden zien stakeholders voor de toekomst?”

Het rapport – inclusief de uitkomsten van het stakeholderonderzoek – zal deze zomer worden gepresenteerd.