Adviesbureaus ondertekenen City Deal Impact Ondernemen

14 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Om een duurzamere en inclusievere economie te realiseren, werd onlangs City Deal Impact Ondernemen (CDIO) in het leven geroepen. Zes adviesbureaus hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief. 

Vandaag de dag proberen steeds meer bedrijven een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. Denk hierbij onder meer aan het verkleinen van hun ecologische voetafdruk of aan het bestrijden van armoede en kennisachterstanden in bepaalde wijken.

Bij dergelijke activiteiten lopen organisaties echter vaak tegen verschillende obstakels aan. Zo ervaren veel ondernemers de wet- en regelgeving van de overheid meer dan eens als ingewikkeld, wat vanzelfsprekend een remmend effect heeft op de impact van hun activiteiten.

Adviesbureaus ondertekenen City Deal Impact OndernemenHet CDIO wil deze drempels verlagen, waardoor bedrijven meer positieve impact kunnen maken. Dat doen de CDIO-initiatiefnemers onder andere door ondernemers te ondersteunen met kennis. Ook wordt er vanuit de lokale, regionale en nationale overheid gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers die een maatschappelijke bijdrage leveren. 

“Met City Deal Impact Ondernemen richten we ons samen met gemeenten, provincies, het Rijk en ondernemers op het realiseren van een duurzame en inclusieve betekeniseconomie”, zegt Willemien Vreugdenhil van de CDIO. “Een economie die invulling geeft aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.” 

CDIO richt zich in het bijzonder op het versterken van ecosystemen waarbinnen maatschappelijk verantwoorde ondernemers actief zijn door netwerkvorming te stimuleren. Daarnaast houdt CDIO zich bezig met het toegankelijker maken van financieringsstromen voor ondernemers die een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren. 

Steun vanuit de adviesbranche

Ondertussen hebben meer dan tachtig organisaties zich aangesloten bij CDIO, waaronder verschillende kennisinstellingen, intermediairs en financiers. Vanuit de adviesbranche hebben inmiddels zes bureaus het initiatief omarmd. Het gaat om Deloitte, PwC, KplusV, RONT Management Consultants, Spectrum Elan en Avance Impact.