Veel spoedeisende hulpopnames van ouderen kunnen worden vermeden

16 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Veel spoedeisende hulpopnames van 65-plussers kunnen worden voorkomen door middel van enkele preventieve maatregelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Deloitte.

Het accountants- en adviesbureau voerde het onderzoek uit in samenwerking met zorgorganisaties Goudenhart en GGD GHOR Nederland. Naar voren komt dat de combinatie van de mentale, fysieke én financiële gezondheid voor een groot deel bepaalt of ouderen op de spoedeisende hulp terechtkomen.

Zo is onder andere vastgesteld dat 65-plussers de kans op een spoedeisende hulpopname kunnen verkleinen met “een half procentpunt” als ze wekelijks een uur extra sporten of bewegen, aldus Deloitte.

Veel spoedeisende hulpopnames van ouderen kunnen worden vermedenVrouwelijke 65-plussers hebben volgens de onderzoekers gemiddeld genomen een grotere kans om op de spoedeisende hulpafdeling te belanden. Weinig verrassend geldt hetzelfde voor rokende ouderen.

Als een 65-plusser samenwoont met een partner verkleint dat daarentegen de kans dat hij of zij een beroep moet doen op spoedeisende hulp. Ook ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger hebben gemiddeld genomen minder vaak spoedeisende hulp nodig .

Voorkomen is beter dan genezen

Jaarlijks maken in Nederland maar liefst 800.000 ouderen gebruik van spoedeisende hulp. Dat komt volgens de onderzoekers onder andere doordat ouderen steeds vaker en steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen – met alle gevolgen van dien. 

Naast dat deze ontwikkeling de afgelopen jaren extra druk heeft gezet op spoedeisende hulpafdelingen, hebben dergelijke opnames ook veel impact op ouderen zelf, meldt het adviesbureau. “En ook op de maatschappij omdat een opname op de spoedeisende hulp duurder is dan een reguliere opname.”

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel van de spoedeisende hulpopnames van 65-plussers kunnen worden voorkomen”, aldus Deloitte. Dit zou kunnen met behulp van preventieve maatregelen zoals het sneller herkennen van alarmerende persoonlijke omstandigheden. Ook het aanbieden van betere zorg in een eerder stadium kan het aantal spoedeisende hulpopnames terugdringen.

“De in onze analyse aangetoonde verbanden bieden concrete handvatten voor verder onderzoek naar innovatieve modellen die met meer nauwkeurigheid kunnen voorspellen wie wel en wie niet in aanraking komen met spoedeisende hulp”, stellen de onderzoekers. “Aan de hand daarvan kan nieuw beleid worden ontwikkeld dat de zorgkosten zal laten dalen.”