Business specialisten over de kracht van datagedreven werken

11 november 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

John Simons en Hans Stoevelaar delen hun voorliefde voor data science. De twee business specialisten van FTE Groep vertellen over hun ervaringen in de praktijk.

“Het ontrafelen van grote hoeveelheden data, dat is mijn ambitie”, trapt Stoevelaar af. “Waarde creëren uit data, zodat dit vervolgens verwerkt kan worden in overzichten, oplossingen en adviezen. Dit zal uiteindelijk altijd leiden tot een hogere kwaliteit en betere onderbouwing op de werkvloer.” 

Simons deed gedurende zijn loopbaan ruime ervaring op binnen uiteenlopende facetten van datagedreven werken, van het strategisch inrichten ervan en de koppeling met businessdoelstellingen, tot het inrichten en optuigen van dashboards. De afgelopen jaren is hij vooral gecharmeerd van de kracht van proces mining, een techniek die data gebruikt voor het verbeteren van processen: “Hoe uitdagend is het als je met data als uitgangspunt interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren.”

Hans Stoevelaar en John Simons, FTE Groep

Hij geeft een voorbeeld uit de praktijk. “Bij een van onze opdrachtgevers was ik verantwoordelijk voor het verbeteren van de processen van de maaltijdvoorziening aan behoeftige medeburgers. Door gebruik te maken van data konden we op zoek gaan naar een effectievere inrichting van het complexe werkproces. Met als gevolg dat de bezorging efficiënter is ingericht en meer inzichtelijk is gemaakt voor leidinggevenden.”

Het combineren van data met tooling is een ander gebied waar data science voordelen kan realiseren. Zo heeft Stoevelaar voor SPF Beheer een rekentool ontwikkeld voor het in eigen beheer berekenen van de WIA-uitkeringen. De tool is inmiddels geaccordeerd door de accountants en geïntegreerd in het bestaande uitkeringsproces. “Dat geeft mij energie: het creëren van een oplossing die als zeer waardevol wordt ervaren door de opdrachtgever!”, vertelt Stoevelaar, die sinds 2018 werkzaam is bij FTE Groep

Het draait om mensen

Het in de praktijk vertalen van data naar waardevolle inzichten of concrete voordelen behelst echter meer dan enkel een technische component. Uiteindelijk draait het om mensen, en hoe zij inzichten uit data omzetten naar concrete verbeteringen. “Bij FTE Groep nemen we altijd de ‘people’-component mee in onze trajecten. We zoeken naar oplossingen, geven adviezen aan medewerkers en leidinggevenden, en dragen de kennis vervolgens over. We zijn echt onderdeel van de verbetering”, geven de twee business specialisten aan.