Lysias neemt impact van DOCK24 in Zwolle onder de loep

30 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Travers Welzijn heeft Lysias Advies ingehuurd om de toegevoegde waarde en impact van DOCK24 te evalueren.

Onder de naam DOCK24 zijn Gemeente Zwolle en maatschappelijke organisaties twee jaar geleden een unieke samenwerking gestart rondom participatie in de stad. DOCK24 vormt het startpunt in Zwolle voor sociale en maatschappelijke participatie voor mensen vanaf 16 jaar. DOCK24 wordt uitgevoerd door Travers Welzijn en ZwolleDoet! in samenwerking met de gemeente Zwolle, het onderwijs, maatschappelijke partners en het maatschappelijk voorveld*.

DOCK24 werd tegelijk ook de nieuwe naam van een voormalig bedrijfsgebouw aan de Gasthuisdijk in Zwolle. Het bedrijfspand werd in 2018 omgeturnd tot een werk-, trainings- en ontmoetingsplek voor Zwollenaren met een afstand tot onderwijs of de arbeidsmarkt. In DOCK24 of op een andere plek in de stad kunnen zij passende vaardigheden aanleren, waarmee ze de aansluiting met de maatschappij weer kunnen terugvinden.

Zwolle en Lysias nemen impact van DOCK24 onder de loep

“Het kan hierbij gaan om mensen die geen baan hebben, maar ook bijvoorbeeld de groep Wajongers, statushouders of jongeren uit de jeugdzorg. Of jongeren die dreigen uit te vallen op school en zo geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben”, lichtte Nicole Stremmelaar, werkzaam bij Travers en projectcoördinator van DOCK24, destijds toe.

Bijdrage?

Nu, twee jaar later, is besloten het initiatief onder de loep te nemen om te achterhalen wat de daadwerkelijke bijdrage is van deze samenwerking. Hiertoe besloot Travers Welzijn om externe expertise aan boord te halen en kwam uit bij Lysias Advies, een adviesbureau met een stevig trackrecord in het begeleiden van en adviseren over vraagstukken in het publieke domein.

Twee adviseurs van Lysias Advies – Lisan Beune en Harm Wilzing – zijn bij DOCK24 in Zwolle gestart met de impactmeting, maar dan wel digitaal vanwege de coronamaatregelen. Beune licht toe: “Normaal gesproken verrichten we een paar dagen intensief veldwerk om ons helemaal onder te dompelen in de organisatie. Rondlopen in het gebouw, medewerkers en deelnemers aanspreken, op bezoek bij partners en ambassadeurs… dat moeten we nu allemaal digitaal doen en eigenlijk gaat dat heel goed.”

Toegevoegde waarde in kaart

Met de digitale impactmeting brengen de twee adviseurs voor DOCK24 in kaart wat de toegevoegde waarde is van de organisatie in het sociaal domein en welke rol DOCK24 vervult in het maatschappelijk voorveld in de gemeente Zwolle. Er wordt vooral ingezoomd op de resultaten en waardering van de organisatie zelf, “maar we gaan ook in gesprek met partners en andere organisaties uit het maatschappelijk voorveld”, legt Wilzing uit. 

In interviews met DOCK24-deelnemers werd bijvoorbeeld gevraagd wat zij zouden missen als DOCK24 zou ophouden te bestaan. Op deze manier krijgen de onderzoekers een goed beeld “welke unieke positie DOCK24 vervult” en waar de toegevoegde waarde zit. De inzichten worden ook vergeleken met vergelijkbare bedrijven in het speelveld. Beune: “We hebben ervoor gekozen de (vaak kwetsbare) doelgroepen van de organisatie telefonisch te spreken. Met alle andere betrokkenen plannen we online groepssessies in.”

Op basis van de onderzoeksbevindingen kan DOCK24 richting stakeholders, zoals de gemeente en andere belanghebbenden, aantonen wat het bestaansrecht is van de organisatie. “Daarmee heeft DOCK24 niet alleen een waterdicht verhaal over hun betekenis in de stad, ook kunnen ze met de aanbevelingen aan de slag om te zorgen dat de maatschappelijke impact van de organisatie in de toekomst nog groter wordt”, besluit Wilzing.

* Voor ontwikkeltrajecten werkt DOCK24 nauw samen met het sociaal wijkteam, UWV en zorg- en hulporganisaties. Voor jongeren werkt het platform samen met Thorbecke SG, Talentstad, START.Deltion, DOC93 en RMC Leerplicht.