Nederlanders verwachten crisis, jongeren nog pessimistischer

27 maart 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlanders lijken alsmaar somberder te worden over de impact die het coronavirus zal hebben op hun werk-, school- en privéleven. Twee derde van onze landgenoten houdt rekening met een economische crisis met grote persoonlijke gevolgen, bij jongeren ligt dit percentage zelfs hoger. Ook werkgevers houden hun hart vast.

Angst, onzekerheid, hamstergedrag en nieuwe werk- en privésituaties voor vrijwel alle burgers overal ter wereld. De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Het aantal besmettingen en doden loopt in vrijwel elk land (nog altijd) in rap tempo op en iedere regering doet wat ze kan om de verspreiding en de gevolgen van de pandemie zo klein mogelijk te houden.

Mensen hebben hun leven door de strengere maatregelen vanuit de overheid flink om moeten gooien en bedrijven werken keihard om hun hoofd boven water te houden in hun respectievelijke markten, nu alles anders geworden is en de druk op iedereen is toegenomen.

Nederlanders verwachten crisis

Vanzelfsprekend hebben de ontwikkelingen ook een grote impact op Nederlanders. In de zogeheten Corona Impact Monitor, uitgebracht door Motivaction, is getracht inzicht te verkrijgen manier waarop de corona-epidemie wordt beleefd en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. In het onderzoek ondervroeg Motivaction door middel van een online vragenlijst 1.034 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar, waaronder 920 personen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het doen van de boodschappen en huishoudelijke inkopen.

Nederlanders verwachten crisis, jongeren nog pessimistischerUit de feedback komt naar voren dat ongeveer twee derde van de Nederlanders (65%) denkt dat de uitbraak van het coronavirus een economische crisis tot gevolg zal hebben. 29% geeft aan een dergelijke crisis niet uit te sluiten. Twee derde denkt bovendien dat deze crisis voor henzelf gevolgen zal hebben, als het gaat om hun inkomen en hun pensioen.

In lijn met die verwachting, hebben Nederlanders inmiddels ‘de bespaarmodus’ aangezet, wat betekent dat zij hun bestedingen momenteel volledig richten op uitgaven met een laag budget, in het bijzonder de reguliere boodschappen in de fysieke supermarkt, hygiëneproducten, gezonde voeding zoals groente en fruit en pijnstillers. Helaas is er, ondanks oproepen vanuit de overheid, in heel het land sprake van hamstergedrag door consumenten.

Werkgevers maken zich zorgen

Ook werkgevers delen de zorgen van de Nederlandse burgers. Werkgeversvereniging VNO-NCW en brancheorganisatie MKB-Nederland peilde de mening van 158 directeuren van brancheorganisaties in uiteenlopende segmenten. Uit de rondgang komt naar voren dat zij een teruggang in de omzet voorzien van tussen de 20% en 100%. Meer dan acht op de tien van hen verwacht dat als gevolg daarvan organisaties de komende drie maanden mensen zullen ontslaan .

Ook jongeren vrezen crisis

In een ander onderzoek, uitgevoerd door platform MediaTest, is via een online panel specifiek de jongerendoelgroep bevraagd naar hoe zij tegen de huidige crisis aankijken. In totaal hebben 439 millennials en Generatie Z-ers (die samen de leeftijdsgroep van 16 tot 40 jaar vormen) hun ervaringen en meningen gedeeld via een online panel (afgenomen op 20 maart).

Vanuit een macro-economische blik vreest 74% van de jongeren voor het ontstaan van een economische crisis als gevolg van het coronavirus. Daarbij maakt een derde van hen zich zorgen over de eigen financiële situatie. Toch is slechts 17% van de jongeren op dit moment bang om zijn of haar baan te verliezen. Kijkend naar het gezondheidsperspectief, is het een opmerkelijk gegeven dat slechts iets meer dan een kwart van jongeren (27%) vreest voor de eigen gezondheid. Opvallend, aangezien bijna zeven op de tien (69%) denkt het coronavirus te zullen oplopen. Bijna de helft (47%) van de studenten denkt verder dat er de komende periode nog een algehele ‘lockdown’ zal komen.

Te laat ingegrepen

De helft van de jongeren is van mening dat de overheid te laat heeft ingegrepen in haar strijd tegen de verspreiding van het virus. Toch spreken zij in grote mate (69%) hun vertrouwen uit over de gekozen route van het kabinet – 71% van de jongeren is het dan ook eens met de genomen maatregelen. Het feit dat de Nederlandse regering niet blind het beleid van de EU volgt, vindt positieve weerklank onder een groot deel van de jongeren (68%).

Wel maken de jongeren zich over enkele zaken nog zorgen: Zo vreest 70% van hen voor fake news en paniekzaaierij tijdens deze crisis en ervaart 72% van de jongeren studiestress als gevolg van de tijdelijke sluiting van onderwijsinstellingen, met slechtere prestaties en studievertraging als veelgenoemde gevolgen. Maar liefst 61% van studenten maakt zich zorgen over het afronden van zijn studie.