Europese management consultancymarkt is €42 miljard waard

23 maart 2020 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Sterke groei binnen Europa’s grootste consultancymarkten heeft ertoe geleid dat de Europese adviesbranche vorig jaar een recordomzet van $45 miljard (ongeveer €42 miljard) heeft weten neer te zetten. Grootmachten als Duitsland en Frankrijk zetten de toon. Ook Nederland leverde een bijdrage aan een de groei.

Uit data van Source Global Research komt naar voren dat Europa vandaag de dag goed is voor een omzetaandeel van 29% van de wereldwijde consultancymarkt. Dit aandeel is in 2019 stabiel gebleven, mede omdat andere grote consultancymarkten in Noord-Amerika, Azië en Oceanië een vergelijkbare, sterke groei wisten te realiseren.

De grootste markt voor consultants binnen het Europese continent, de UK, zag zijn motor echter sputteren. Over de hele linie heeft de terugtrekking uit de EU alle economische sectoren van het land, waaronder ook het consultancydomein, hard geraakt. De groei liep vorig jaar terug naar 4%, waar het de twee jaren ervoor nog 6% groei kende. Daarmee geldt 2019 als het jaar met de traagste groei sinds 2012. 

Een kleine groep van consultancykantoren, vooral de strategy consultancykantoren en de Big Four, hebben daarentegen weten te profiteren van de Brexit. Zij hielpen bijvoorbeeld overheden en bedrijven zich voor te bereiden op het Britse vertrek uit de EU en de mogelijk daaruit voortvloeiende groeistagnatie.
De waarde van Europa’s management consultingmarkt

De Duitstalige landen – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (bekend als de DACH-landen) – vormen, gekeken naar omzet, samen Europa’s grootste regio. Samen zijn zij goed voor €12 miljard aan fee-inkomsten, zo blijkt uit de schatting van Consultancy.eu op basis van gegevens van Source Global Research. De regio groeide in 2018 met 8% en wist vorig jaar een vergelijkbare, sterke groei door te maken.

Duitsland – met een omzet van €10 miljard goed voor ongeveer 85% van de DACH omzet – groeide met 6%, zo blijkt uit gegevens van de BDU (de Duitse brancheorganisatie voor de consultancymarkt), wat betekent dat het de kloof met de UK enigszins heeft weten te dichten. Beide Europese grootmachten wisten wereldwijd hun #2 en #3 positie te behouden, achter koploper de VS, maar voor Australië, Frankrijk en China.

De op twee na grootste consultingmarkt van Europa, Frankrijk, heeft de afgelopen jaren zeer sterke resultaten geboekt
. In 2017 en 2018 boekte het zijn snelste groei sinds het uitbreken van de financiële crisis. De groeicijfers voor 2019 zijn weliswaar nog niet bekendgemaakt door Source Global Research of Syntec Consell (Frankrijk’s brancheorganisatie voor consultancybureaus), maar de voorlopige resultaten suggereren dat Syntec Consell’s aanvankelijke groeivoorspelling van 11%, een nauwkeurige zal blijken.

De totale omzet gegenereerd door Franse managementconsultants wordt geschat op €5,5 miljard, meer dan drie keer de omvang van markten als Italië en Spanje. Deze schatting vertegenwoordigt echter enkel de top van de markt, waarbij de analisten van Source Global Research zich uitsluitend hebben beperkt tot het zogeheten ‘big consulting’-segment. Dat wil zeggen: uitsluitend de omzet van consultancykantoren met een personeelsbestand van vijftig of meer professionals wordt meegenomen.

De omvang van Europese consultingmarkten

Andere analisten en brancheverenigingen hanteren vaak een bredere scope voor het maken van hun marktramingen. Een voorbeeld: waar Source Global Research de wereldwijde consultancymarkt schat op een totale waarde van $160 miljard (2019), stellen IDC en Statista beiden dat de waarde eerder boven de $300 miljard-grens ligt.

Plunkett Research, op zijn beurt, schat de waarde zelfs op meer dan $500 miljard. Afgezien van de scope die de verschillende analistenbureaus hanteren, komen de verschillen in waardering vooral voort uit de bredere definitie die aan consultancydiensten wordt gegeven (doorgaans worden outsourcing en IT-werk niet meegenomen) en het al dan niet meenemen van de omzet die wordt gegenereerd door high-end netwerken en platforms van zelfstandige adviseurs.

Op vergelijkbare wijze, schat bijvoorbeeld de MCA (Britse brancheorganisatie – tegenhanger van de ROA) dat de UK consultingmarkt zo’n £11,4 miljard (40% hoger dan de schatting van Source) waard is. En zo schat het Duitse BDU in dat de Duitse consultingmarkt €35,7 miljard waard is (>300% hoger dan Source). 

De meeste grote Europese consultancymarkten boekten in 2019 groei, zo blijkt uit de cijfers van Source Global Research, waaronder Italië, Spanje, Zwitserland, Zweden en België. Ondertussen zette ook de Oost-Europese consultingmarkt zijn groeipad voort.

De cijfers worden verder kracht bijgezet in een recent uitgebracht marktrapport van FEACO, de European Federation of Management Consultancies Associations. De brancheorganisatie voorspelde dat alle dertien markten die in de onderzoeksreeks waren uitgelicht in 2019 groei zouden gaan vertonen. Het betreft Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zwitserland, de UK en de Scandinavische landen Denemarken en Finland.

Nederlandse consultingmarkt

Nederlandse consultancymarkt

De Nederlandse consultancymarkt is volgens de onderzoekers van Source goed voor een omzet van ongeveer €1,4 miljard. De sector heeft drie jaar op rij goede resultaten geboekt (+6%), wat betekent dat hij beter heeft gepresteerd dan de algehele Nederlandse economie.

Ook hier geldt: de data van Source kijkt naar de omzet van grote bureaus, en in ons land betekent de drempel van tenminste 50 consultants dat een groot gedeelte van adviesbureaus hiermee wordt uitgesloten in de analyse. Volgens de database van Consultancy.nl zijn er ruim 150 bureaus met een sterke staat van dienst in de markt die onder deze grens vallen. Samen hebben deze bureaus meer dan 2.000 consultants in dienst. Als van een gemiddelde omzet per consultant van €180.000 per jaar wordt uitgegaan, vergelijkbaar met het niveau in Frankrijk en Denemarken, dan komt de omzet van de consultancymarkt uit op rond de €1,8 miljard.
 

Gefragmenteerd landschap

Europa’s consultingmarkt is alles behalve een homogene markt. Sommige markten liggen voor op andere en omdat consultancybureaus voortbouwen op de pijlers van de nationale economie, zijn er grote verschillen te zien binnen de verschillende sectoren en servicegebieden waarbinnen consultancybedrijven opereren. In Duitsland bijvoorbeeld, zijn de automotive- en productiesectoren oververtegenwoordigd in de markt, waardoor er vooral veel vraag is naar adviesdiensten op het snijvlak van operations en supply chain.

Verschillen binnen Europa’s consultingmarkt

In Zwitserland en de UK is het financial services (FS)-segment goed voor maar liefst 30% van alle consultancy-inkomsten binnen de markt. In deze twee landen zijn grote financiële hubs als Londen en Zürich te vinden. In Duitsland is het FS-segment goed voor 24%. In zuidelijke landen als Griekenland en Spanje zorgt de publieke sector voor de meeste consultancyinkomsten, met respectievelijk 30% en 18% van alle fee-inkomsten. Ter vergelijking: in Duitsland en Frankrijk ligt dit aandeel net onder de 10%.

Grootste consultancybedrijven

Net als het wereldwijde speelveld, wordt ook de Europese consultingmarkt gedomineerd door een kleine groep van spelers die een groot gedeelte van het advieslandschap controleren. De tien grootste consultancykantoren – Accenture, Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Booz Allen Hamilton, Mercer en Bain & Company – zijn op ieder continent sterk vertegenwoordigd, met uitzondering van het sterk op de VS gerichte Booz Allen Hamilton.

Onder de groep van grootste consultancykantoren van Europese oorsprong, zijn namen te vinden als Capgemini Invent (met het hoofdkantoor in Frankrijk), BearingPoint (Nederland), Roland Berger (Duitsland), Atos Consulting (Frankrijk), PA Consulting (UK), L.E.K. Consulting (UK), Wavestone (Frankrijk), Simon-Kucher & Partners (Duitsland), Horváth & Partners (Duitsland), Porsche Consulting (Duitsland) en OC&C Strategy Consultants (UK).

De Big Four-accountancy- en advieskantoren zijn met hun hoofdkantoren formeel in Europa gevestigd, maar hun Noord-Amerikaanse praktijken zijn belangrijker voor hun business.

De 10 grootste consultancykantoren

Sentiment wijzigt sterk

Hoewel de cijfers voor 2019 zeer rooskleurig te noemen zijn, heeft het sentiment inmiddels een sterke draai gemaakt, vooral als gevolg van de impact die het coronavirus wereldwijd teweegbrengt. Afgelopen januari zagen de vooruitzichten voor de Europese consultingmarkt er nog positief uit. Zo verwachtten bijvoorbeeld de Franse en Duitse consultants beide een groei voor dit jaar van meer dan 6%. Op het moment van schrijven echter, zien diezelfde consultancyspelers een recessie dreigen, en wel voor de gehele industrie.

Hoewel de volledige impact van het coronavirus nog allerminst duidelijk is, klinken er geluiden in de markt dat Europa’s consultingmarkt gigantische klappen zal vangen door de pandemie. Leiders van consultancykantoren hebben Consultancy.eu laten weten dat veel projecten ‘on hold’ zijn gezet – aangezien veel organisaties eerst grip willen krijgen op hun financiële huishouding en hun bedrijfsvoering – en dat hun non-strategische projecten vooralsnog zijn geannuleerd.

Vooral consultancybureaus die zich richten op high impact-sectoren zoals de luchtvaart, toerisme, recreatie en evenementen hebben hun projectinkomsten in een mum van tijd zien kelderen.