Leider van morgen focust op missie, innovatie en inclusie

25 februari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven die verder kijken dan hun financiële cijfers en zich ook inzetten voor een betere wereld presteren beter. Dat stellen Accenture en het World Economic Forum op basis van eigen onderzoek. Bedrijven die uitblinken in duurzaamheid, stakeholdervertrouwen en innovatie realiseren gemiddeld 3,1% procent meer winst en een hoger rendement voor aandeelhouders. Voor leiders die de groei van hun bedrijf willen versnellen én hun maatschappelijke impact willen vergroten, hebben de onderzoekers een nieuw model voor verantwoordelijk leiderschap geformuleerd.

Vandaag de dag worden bedrijven meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor hun impact op de wereld – een wereld die in rap tempo opwarmt en waar de economische ongelijkheid nog altijd toeneemt. Te midden van dergelijke ontwikkelingen wordt het niet langer als acceptabel gezien om als bedrijf alleen maar hoge winsten na te jagen.

Dit wordt nog eens onderstreept door het onderzoek van Accenture en het World Economic Forum (WEF). Voor de studie, getiteld ‘Seeking New Leadership’, werden ruim 20.000 respondenten bevraagd – waaronder CEO’s en andere zakelijk leiders, werknemers, consumenten en overige stakeholders. Daarnaast bevat het onderzoeksrapport een econometrische analyse van bedrijfsprestaties en aanvullend onderzoek. 

Seeking New Leadership - Accenture

Het rapport leest als een appel op bedrijven om sociale, economische en milieuproblemen aan te pakken. Zes op de tien respondenten (61%) vinden dat alleen bedrijfsmodellen moeten worden nagestreefd die naast winst ook de maatschappelijke resultaten verbeteren. De overgrote meerderheid van de zakelijk leiders (79%) en stakeholders (73%) stelt de mogelijkheden van opkomende technologieën zorgen dat bedrijven hun maatschappelijke rol opnieuw moeten bekijken. 65% van de CEO’s vindt dat economische groei moet worden losgekoppeld van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en 87% dat wereldwijde (economische) systemen zich moeten heroriënteren op eerlijke groei.

Verantwoord leiderschap

Ondanks dit groeiende maatschappelijk bewustzijn onder CEO’s, blijken veel zakelijk leiders niet op één lijn te zitten met hun stakeholders, die behoefte hebben aan managers met meer emotie en intuïtie, en meer focus op de missie en purpose van de organisatie. Binnen het onderzoek is een online focusgroep samengesteld met ruim 500 respondenten uit de generaties Y en Z (geboren na 1980). Zij geven aan dat managementbeslissingen de komende tien jaar vragen om verantwoord leiderschap.

“Ondernemingen vervullen tegenwoordig niet meer alleen een economische taak, maar zij moeten in het digitale tijdperk ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen”, stelt Irine Gaasbeek, Country Managing Director bij Accenture Nederland. “Zij hebben de plicht om net zo goed te zorgen voor het milieu en hun sociale omgeving als voor een positief bedrijfsresultaat. Alleen bedrijven die met aandacht voor de missie van het bedrijf, inclusie van stakeholders en met compassie het vertrouwen van al hun stakeholders krijgen én behouden, zullen slagen.”

De conclusie dat maatschappelijk verantwoordelijk leiderschap en sterke financiële prestaties elkaar niet bijten, maar juist hand in hand gaan, baseren het WEF en Accenture op onderzoek dat laatstgenoemde deed tussen 2015 en 2018 naar de financiële prestaties en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, stakeholdervertrouwen en innovatie van ruim 2.500 beursgenoteerde bedrijven. Naast dat de uitblinkers 3,1% meer winst boeken en aandeelhouders hogere rendementen bieden, onderscheiden deze bedrijven zich in verantwoordelijk leiderschap.

Vijf elementen

Deze vorm van leiderschap is volgens de onderzoekers vereist om de uitdagingen van het komende decennium aan te gaan. Ze hebben vijf elementen geïdentificeerd die samen de basis vormen voor verantwoord leiderschap. Aan de hand van deze elementen formuleren ze hun model voor het leiderschap van de toekomst, dat is gericht op goede bedrijfsprestaties in combinatie met positieve sociale en milieu-impact.

Het eerste element is ‘inclusie van stakeholders’: stakeholders moeten worden betrokken bij beslissingen en er moet worden gewerkt aan een inclusieve omgeving waarin individuen zich gehoord voelen. Ten tweede zijn ‘emotie en intuïtie’ cruciaal: menselijkheid, compassie, bescheidenheid en openheid moeten zorgen voor meer betrokkenheid en creativiteit. Ten derde gaat het om ‘missie en doel’, oftewel gemeenschappelijke doelen nastreven door betrokkenen te inspireren om tot een gedeelde visie te komen op duurzaam succes voor de organisatie en haar stakeholders.

‘Technologie en innovatie’ – samen het vierde element – moeten bijdragen aan de creatie van nieuwe organisatorische en maatschappelijke waarde. Het vijfde element tot slot, ‘intellect en inzicht’, behelst dat nieuwe en betere wegen naar succes moeten worden gevonden door te blijven leren en onderlinge kennisdeling te omarmen. Samen vormen deze elementen volgens de onderzoekers de komende tijd “de vijf belangrijkste kenmerken van managers”. 

Bereid tot verandering

Adrian Monck, directeur van het WEF, heeft er vertrouwen in dat de leiders van morgen in staat zullen zijn de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. “De klimaatcrisis, de groeiende maatschappelijk ongelijkheid en de economische kwetsbaarheid zijn een grote bedreiging voor ons allemaal. Het is belangrijk dat bedrijven ondernemerschap combineren met een purpose, oftewel een hoger doel, en samenwerken om de wereld waarin ze actief zijn te verbeteren. Het goede nieuws is dat de volgende generaties bereidwillig zijn de leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen die hiervoor nodig zijn.”

Ook het WEF en Accenture zelf willen hun steentje bijdragen. Het onderzoek vormt de eerste fase van een meerjarig initiatief om een nieuw kader voor verantwoordelijk leiderschap te creëren en organisaties te helpen bij het realiseren van omgevingen waarin verantwoordelijk leiderschap floreert.