Consulting uitgaven van Heineken stijgen naar €192 miljoen

05 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De consulting-uitgaven van Heineken zijn voor het tweede jaar op rij gestegen. De bierbrouwer spendeerde afgelopen jaar ongeveer €192 miljoen aan extern advies, zo blijkt uit het jaarverslag van Heineken, dat een goed jaar kende.

Volgend op de crisis jaren vanaf 2008 schroefden wereldwijd veel organisaties hun adviesbudgetten terug. Een uitzondering op die regel was Heineken, dat in die periode juist zijn uitgaven aan externe consultants verhoogde. Tussen 2009 en 2012 stegen de consulting-uitgaven van Heineken met zo’n €82 miljoen naar een piek van €191 miljoen. Na een dip in 2013 – de uitgaven daalden met 13% naar €166 miljoen – stegen de uitgaven van de bierbrouwer in 2014 weer, dit keer naar €179 miljoen, om vervolgens in 2015 en 2016 weer te dalen, naar respectievelijk €142 miljoen en €140 miljoen. 

Uitgaven aan consultants in de lift

De afgelopen twee jaren zitten de uitgaven aan consultancybureaus, zelfstandige organisatieadviseurs en projectmanagers weer in de lift, met in 2017 uitgaven van €169 miljoen en afgelopen jaar piekuitgaven van €192 miljoen. Dat er sinds enkele jaren weer een stijgende trendlijn zit in uitgaven is niet geheel verrassend. Sinds 2014 stijgt de omzet van Heineken ieder jaar gestaag. Werd in 2014 €19,2 miljard omgezet, zo is de omzet in vier jaar tijd toegenomen met bijna 40% (39,2%), naar €26,8 miljard (2018), met een netto resultaat van €2,15 miljard (2018), een stijging van ongeveer 22,7% ten opzichte van 2014. Ten opzichte van 2017 steeg de omzet in 2018 met ongeveer 24%, terwijl de nettowinst met circa 2,6% licht daalde, naar net onder de €2,1 miljard.

Consulting uitgaven van Heineken stijgen naar €192 miljoen

Heineken kan terugkijken op twee sterke jaren, waar externe consultants van hebben kunnen profiteren, gezien de stijging van de consulting-uitgaven voor alweer het tweede jaar op rij. Ten opzichte van 2017 zijn de consulting-uitgaven van Heineken gestegen met 14%. 

Niet alleen in omzet laat Heineken een stijgende trend zien, ook het personeelsbestand is sterk gegroeid de laatste twee jaar. Telde de bierbrouwer in 2015 en 2016 ruim 73.000 fte, zo steeg dat aantal in 2017 naar meer dan 80.000 en afgelopen jaar naar ruim 85.000. De gemiddelde consultancyuitgaven per fte kwam daarmee in 2018 uit op €2.200, terwijl dit een jaar daarvoor nog lag op €2.100. In de piekjaren van 2011 en 2012 lagen de uitgaven per fte op meer dan €2.500.

Adviestrajecten

Een van de partijen die Heineken de afgelopen periode in de arm heeft genomen is Hospitality Group, een advies- en projectmanagementbureau voor hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Hospitality Group heeft de bierbrouwer geholpen met het inrichten van een nieuwe werkconcept. Het kantoor van Heineken is voorzien van een upgrade, waarbij een omgeving is ingericht die de visie en strategie van Heineken moet versterken, de organisatie en zijn teams faciliteert in effectiever en efficiënter werken, ze uitdaagt in nieuwe en verschillende manieren van werken en daarbovenop ontmoeting en teamwork bevordert.

Ook heeft Heineken geïnvesteerd in het professionaliseren van zijn interne auditafdeling, door het invoeren van robotic process automation (RPA), om zo zijn uitgavenpatronen beter te kunnen monitoren en bijhouden. Het project werd uitgevoerd met de hulp van externe consultants en IT-leveranciers. Het project was een succes, zeker gezien de speciale award, die het projectteam eind 2018 kreeg uitgereikt tijdens de Internal Audit Innovation Awards.