8 van de 10 klanten tevreden over kwaliteit van consultancy

25 februari 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk zijn 8 van de 10 klanten tevreden met door consultants geleverde diensten. 84% van circa 250 ondervraagde middelgrote tot grote organisaties binnen de publieke en private sector geeft aan dat zij consultancydiensten afnemen wanneer zij behoefte hebben aan support bij strategische vraagstukken, transformaties of verandermanagement. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Britse branchevereniging voor management-consultancybureaus.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 81% van de respondenten aangeeft dat bij de aangegane consultancytrajecten over de hele linie is voldaan aan hun verwachtingen of dat deze zelfs zijn overtroffen. Bovendien geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat hun verwachtingen zijn overtroffen of zelfs in significante wijze zijn overtroffen. Minder dan 9% van de respondenten geef aan dat de geleverde dienstverlening het daaraan gespendeerde geld niet waard was.

De Britse branchevereniging voor management-consultancybureaus – de Management Consultancies Association (MCA), de evenknie van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) in ons land – stelt op basis van de onderzoeksbevindingen dat de kwaliteit van consultancy in de UK de afgelopen jaren is gestegen. Dit is volgens hen te danken aan de toenemende concurrentie, waardoor (verdere) professionalisering van de dienstverlening en technologiegedreven innovatie voor organisaties steeds noodzakelijker is geworden, mede door de kwaliteitsverbetering die dit oplevert. Daarnaast verwachten klanten vandaag de dag steeds meer van bureaus en zijn ze scherper op wie ze inhuren en voor welke doeleinden.

Een onderzoek over de management-consultancybranche dat door een ‘eigen, representatief orgaan’ uit diezelfde branche is uitgevoerd, kan in de praktijk doorgaans verweten worden vooringenomen te zijn. Om die reden besloot de MCA een extern onderzoeksbureau in te schakelen, dat door middel van hun onafhankelijke aanpak en onpartijdige resultaten zou kunnen waarborgen.Do consulting projects add value to clients

“We zijn bemoedigd door de feedback van businessleiders over de waarde van consulting”, laat Tamzen Isacsson, CEO van de MCA, weten. Waar dit onderzoek niet heeft gekeken naar de harde returns die consultancyuitgaven opleveren, voerde de MCA enkele jaren terug wel een dergelijk onderzoek uit, en concludeerde toen dat klanten voor iedere geïnvesteerde pond, zo’n £6 terugverdienden.

In het huidige rapport, merkt 16% van de respondenten ‘waarde voor hun geld’ aan als het aspect dat ze bij het inschakelen van een consultant in het bijzonder waardeerden. Toch worden niet-monetaire beweegredenen als nog belangrijker gezien. Het gaat om aspecten als ‘onafhankelijk denken’ en ‘transformationele uitkomsten’ (beide 45%), gevolgd door kennisoverdracht en het behalen van projectdoelstellingen (beide 35%).

Op de vraag voor welke diensten consultants in het bijzonder worden ingeschakeld, kregen respondenten de mogelijkheid om maximaal vier antwoorden te geven. De met afstand meest genoemde type dienst die werd genoemd, was ‘business transformation’. An sich is dit niet verrassend te noemen, aangezien het zakelijke landschap steeds sneller verandert, de concurrentie fors is toegenomen, technologische disruptie markten verandert en werknemers en consumenten steeds nieuwe en hogere verwachtingen hebben richting organisaties. Om in te spelen op al die veranderingen moeten organisaties hun bedrijfsstrategieën en operationele modellen herzien, waarbij veelal grotere businesstransformatie-inspanningen nodig zijn om succesvol te kunnen blijven. 

Ook niet geheel verrassend, staan digital en technologie op de tweede plek, aangezien vrijwel iedere organisatie vandaag de dag op zoek gaat naar opkomende technologieën die hun business kunnen optimaliseren. In de productie-/maakindustrie wordt veel verwacht van de zogeheten Industry 4.0-revolutie, en is Internet of Things cruciaal voor maintenance & operations binnen bijvoorbeeld de luchtvaart. En zo worden in de automotivesector de ontwikkelingen rondom robotisering, een fenomeen dat steeds belangrijker wordt voor het stroomlijnen van productieprocessen, nauw in de gaten gehouden. Ook de publieke sector houdt zijn ogen open voor technologische ontwikkelingen. Zo wil de Nederlandse overheid de komende jaren zijn dienstverlening en al het contact met burgers zoveel mogelijk digitaal laten verlopen.Which consulting services are used most by organisations

In het onderzoek komt verder naar voren dat het binnen de consultancy vooral functionele gebieden als strategie, finance, projectmanagement en change management zijn, waar de komende jaren veel vraag naar zal blijven bestaan. Gevraagd naar welke onderwerpen klanten de komende maanden consultants voor zullen inschakelen, blijkt het realiseren van efficiency – aangegeven door 47% van de respondenten – de belangrijkste uitdaging voor organisaties. Niet verrassend, staan ook de uitdagingen rondom de aanstaande Brexit, die grote gevolgen voor bedrijfsleven en overheden zal hebben en waarover de UK en de EU, in aanloop naar de deadline van 29 maart, nog altijd in de clinch liggen, hoog op de agenda. Ten slotte worden ook digitale implementaties en het bedenken van strategieën om met digitale disruptie om te gaan door de respondenten aangemerkt als topprioriteiten.  

Voor meer informatie over het onderzoek, zie het artikel ‘8 out of 10 UK companies hire consultants, and are satisfied’ op Consultancy.uk.