Inge Verhage en Annouck de Boer versterken adviesbureau Morgens

29 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Morgens heeft zijn team versterkt met twee nieuwe medewerkers. Inge Verhage en Annouck de Boer zijn sinds enkele weken als Consultant actief bij de specialist in organisatietransitie. Verhage maakte de overstap vanuit zorgdienstverlener Cardia en De Boer deed dat vanuit adviesbureau Broosz. 

Het in Leiden gevestigde Morgens draagt middels het realiseren van ‘vooruitgangskracht’ bij aan het toekomst-klaar-maken van uiteenlopende opdrachtgevers. De afgelopen tijd is het adviesbureau erg actief op de arbeidsmarkt. Zo werden begin 2018 Niels van Leur en Dennis Went aangetrokken, enkele weken nadat Petra van Zeeland en Raoul Tirtosentono aan de slag gingen bij Morgens. Meer recent zijn opnieuw twee nieuwe professionals toegevoegd aan het team: Inge Verhage en Annouck de Boer. Hun nieuwe werkgever is daar verheugd om: “We zijn blij met de komst van deze twee nieuwe collega's!” 

Inge Verhage

Inge Verhage, die begin april in dienst is getreden, onderschrijft de visie van Morgens: “Ik ben van mening dat je als organisatie elke verandering moet gebruiken als katalysator voor een dosis extra vooruitgang. Bij mijn vorige werkgever was ik verantwoordelijk voor het compleet nieuw inrichten van een Psychogeriatrische unit.” Ze heeft het dan over de zorgdienstverlener Cardia. Ze vervolgt haar betoog: “We hebben daar alle voorgaande werkprocessen overboord gegooid en samen met cliënten, familieleden en medewerkers de wensen en eisen in kaart gebracht. Dit resulteerde in een kleinschalig team met betrokken en zelforganiserende medewerkers. Door de structuurverandering maakten de medewerkers zich binnen een paar maanden een andere cultuur eigen. Een nieuwe manier van werken die mensen aanspreekt, doet wonderen.”

In het totaal was Verhage ruim zes jaar actief bij Cardia, dat comfortabele woonruimte, thuiszorg en aanvullende diensten voor ouderen realiseert. Ze vervulde daar verschillende rollen, waaronder als adviseur, teamleider Zorg & Welzijn en Assistent locatiemanager van de vestiging in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Eerder werkte ze als consultant en als afdelingshoofd bij Topaz, ook een zorgdienstverlener.

Inge Verhage en Annouck de Boer

Een groot deel van haar professionele loopbaan heeft Verhage doorgebracht binnen de adviesregio van het zorglandschap. Toch heeft ook zij zogezegd met haar voeten in de klei gestaan. Zo werkte ze bijna drie jaar als Verpleegkundige bij ActiVite, terwijl ze ondertussen haar mastertitel in Zorgmanagement behaalde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Bij Morgens is Verhage werkzaam in de rol van Consultant. Haar nieuwe werkgever roemt in het bijzonder haar daadkracht: “Verhage heeft altijd een sterke focus op het bereiken van het eindresultaat. Door haar nieuwsgierigheid weet zij in korte tijd in hoeverre onderliggende belangen en processen een rol (moeten) spelen in het behalen van dat eindresultaat. Inge houdt van heldere taal. Zij is betrokken, analytisch en organisatiesensitief.” 

Annouck de Boer

De Boer is tegelijk met Verhage gestart bij Morgens, in de functie van Consultant. Haar nieuwe werkgever is te spreken over haar onbevooroordeelde blik: “De Boer heeft een open, geïnteresseerde en oplettende houding; zij kijkt met een onderzoekende en analytische blik naar vraagstukken. De Boer houdt van complexe materie waarin een verscheidenheid aan belangen speelt.” Op basis van die competenties zal ze vooruitgangskracht gaan genereren. Volgens De Boer wordt die kernwaarde gerealiseerd door kritisch te denken: “Voor mij is vooruitgangskracht het continu reflecteren op het handelen en de ingeslagen weg, het durven herijken, zoeken naar nieuwe oplossingen en interveniëren indien nodig.”

Morgens is niet de eerste stap in de loopbaan van De Boer. Ze maakte namelijk de overstap vanuit Broosz, een adviesbureau op het gebied van organisatievernieuwing in het publiek en sociaal domein. Daar was ruim twee jaar werkzaam als Programmacoördinator en Junior Adviseur. Eerder – in februari 2015 – richtte ze gezamenlijk De Huismeesters op, een organisatie die hoogwaardige receptie en horeca verzorgt. De Boer: “Daar was ik verantwoordelijk voor organisatieadvies, werving & selectie, zakelijke relaties en sales.” Daarvoor doorliep ze als beleidsmedewerker een stage bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een orgaan dat toezicht houdt op de zorgmarkt, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars. Bij de NZa was ze betrokken bij verschillende projecten. Zo schreef ze onder andere een marktscan voor de Forensische Zorg en een marktscan voor de Medisch Specialistische Zorg.

Haar studententijd bracht De Boer door in onze hoofdstad aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 rondde ze haar masterprogramma in de Politieke Wetenschappen af: “Ik ben afgestudeerd in ethiek binnen professies en organisaties. Mijn masterscriptie schreef ik over de de ethische dilemma’s rondom prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg.” Aan dezelfde universiteit en in het zelfde vakgebied behaalde ze in 2013 haar bachelortitel. Meer recent – in 2017 – volgde ze een training bij de International Association for Organisational and Social Development over groepsdynamiek.

De Boer heeft veel vertrouwen in haar nieuwe werkgever: “Opdrachtgevers kiezen voor ons, omdat zij graag werken met onze mensen. Omdat wij enthousiast, betrokken, resultaatgericht en samenwerkend zijn.” Ze voegt daar aan toe: “Wij begeleiden teams bij het verbeteren van processen, samenwerking en prestaties. Van kleine processen op een afdeling tot grote ketensamenwerkingsprojecten. Samen maken we organisaties fitter en vergroten wij het probleemoplossend vermogen van organisaties. Het slagvaardig maken van organisaties noemen we werken aan ‘Vooruitgangskracht’. Zodat ze weer klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.”