OrangeX helpt provincie Gelderland met subsidieregeling voor landbouwers

08 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De provincie Gelderland wil zoveel mogelijk jonge landbouwers in de provincie helpen bij het doen van duurzame investeringen. Jonge landbouwers die financiering zoeken voor hun duurzame investeringen krijgen jaarlijks de mogelijkheid om hun subsidieaanvragen in te dienen bij de provincie. Deze openstelling is zeer populair en levert veel beoordeelwerk op voor het team POP3 van de provincie Gelderland. 

Waar andere provincies ervoor kiezen om de uitvoering en de beoordeling van de regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te laten uitvoeren, kiest de provincie Gelderland er vanwege interne regels voor om de regeling zelf te doen. Ze haalt zich daarmee een behoorlijke uitdaging op de hals. Uitgangspunt is namelijk dat deze landelijke regeling, per provincie gefinancierd, uniforme regels voor de beoordeling kent. Er mag dus geen licht zitten dus de werkwijze van het RVO team in Den Haag en het team bij de provincie in Arnhem. 

Manager Erik Steenbergen van de provincie Gelderland heeft de taak om het beoordelingstraject in goede banen te leiden. Een van de rollen die hij eerder vervulde was die van schakelpersoon tussen RVO en het team POP3 van de provincie Gelderland. Deze rol vraagt om iemand met vakinhoudelijke kennis, ervaring met RVO en Europese regelingen en de competenties om zich de werkwijze van beide teams snel eigen te maken en communicatie en samenwerking tussen de team te bevorderen. Ook is het iemand die de handen uit de mouwen kan steken, want de aanvragen komen in grote getale binnen. 

Gelderland helpt jonge landbouwers in de provincie bij het doen van duurzame investeringen

Per november 2017 is Pieter Navis, adviseur bij OrangeX, voor de rol aan boord gehaald. Hij zorgt ervoor dat de brug tussen de afdelingen geslagen is en dat, binnen de afgesproken deadlines en reactietermijnen, subsidieaanvragen beoordeeld en afgehandeld worden. 

Navis: “Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer ben ik in aanraking gekomen met subsidieverlening. Ik heb een aantal jaar ervaring opgedaan met het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van landbouw en natuur. Bij de provincie Gelderland ben ik betrokken bij de regeling POP3 (Plattelandsontwikkeling). Ik richt me met name op de Jonge Landbouwer-regeling (JoLa). Dit is een stimuleringsregeling die jonge landbouwers een steun in de rug wil geven, door investeringen in duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken.” 

Subsidieregeling voor jonge landbouwers

POP3 is een verzamelnaam voor een breed scala aan maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Zo zijn er onder andere subsidies voor ondernemers, gemeenten en waterschappen. Omdat de POP3 regeling deels wordt gefinancierd vanuit Brussel, is RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) als gecertificeerd betaalorgaan nauw betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. 

“De meeste provincies hebben ervoor gekozen om de beoordeling uit te besteden aan RVO, maar de provincie Gelderland heeft ervoor gekozen de beoordelingen zelf te doen. Vanwege de complexiteit van de JoLa-regeling en de aanwezige tijdsdruk is er voor gekozen om de aanvragen niet eerst in Arnhem te beoordelen, maar Pieter namens de provincie direct te detacheren bij RVO”, aldus Steenbergen. Het team van RVO dat zich bezig houdt met de JoLa-regeling zit in Den Haag.

Quote Erik Steenbergen, provincie Gelderland

Navis werkt twee dagen in de week in Arnhem bij het team POP3 en drie dagen in de week is hij in Den Haag te vinden bij het JoLa-team. “Nadat ik eerst enkele maanden in Arnhem heb meegedraaid, ligt de focus nu steeds meer op het werk in Den Haag. Het RVO-team in Den Haag heeft mij geweldig opgevangen.”

Steenbergen ziet nog wel een pluspunt van deze bijzondere constructie: “Het POP3-team in Arnhem is sinds eind 2016 stevig aan de weg aan het timmeren. De toegevoegde waarde is dat Pieter vanuit Den Haag ervaringen mee zal nemen waar het team hier ook weer sterker van wordt. En naast de kennis die hij opdoet, zal hij ook een goed netwerk opbouwen door ook echt in een andere team mee te draaien.” 

De regeling is dit jaar een groot succes, met ruim 100 aanvragen voor Gelderland. Steenbergen: “Een mooi resultaat voor de provincie maar dat betekent dus ook veel beoordeelwerk dat op tijd behandeld moet zijn. Het is dan ook de verwachting dat Pieter binnenkort versterking van zijn collega’s uit Arnhem in Den Haag kan verwachten. Goed dat Pieter alvast de brug tussen beide teams heeft geslagen.” 

Gerelateerd: RVO selecteert zes zakelijke dienstverleners voor financiële inhuur.