Vanberkel en ResidentieProfs gaan strategische samenwerking aan

20 september 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Vanberkel Professionals en ResidentieProfs zijn begin dit jaar een strategische samenwerking aangegaan. Met die stap wilden de twee Haagse adviesbureaus inspelen op de veranderende vraag vanuit de publieke sector. Na negen maanden van samenwerken kunnen ze de eerste vruchten plukken van hun krachtenbundeling: de partijen zijn door het ministerie van Infrastructuur & Milieu verkozen tot een van de preferred suppliers voor de inhuur van juridische capaciteit.

Met meer dan zestig professionals in dienst en gevestigd in Zoetermeer, is Vanberkel Professionals een advies- en interimbureau dat financiële diensten levert aan de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en andere overheidsinstellingen. Bij een eerder project van een van hun opdrachtgevers kwam Vanberkel Professionals in contact met ResidentieProfs, een juridisch dienstverlener die in 2013 door Daniëlle Spanjers werd opgericht. Spanjers, zelf jurist, biedt specialisten aan op allerhande rechtsgebieden, onder meer in het bestuursrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Zowel op interim als vaste basis.

Bob van Berkel, oprichter van Vanberkel Professionals, blikt terug: “Wij kregen een juridisch vraagstuk binnen en we hebben met ResidentieProfs succesvol samengewerkt om deze op te lossen. Van hieruit was een samenwerking snel geboren.” Deze goede ervaring maakte de weg vrij voor verdere samenwerking tussen Vanberkel Professionals en ResidentieProfs, die elkaar steeds vaker vonden op het snijvlak van financiële en juridische vraagstukken. Zo trokken ze steeds vaker samen op bij G4-gemeenten. Bij die opdrachten viel volgens Spanjers op dat beide bedrijven er een soortgelijke benadering op nahouden: “We hebben op meerdere vlakken dezelfde insteek. Kwaliteit voor kwantiteit, persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn belangrijke kenmerken in de manier waarop wij willen werken en de samenwerking opzoeken.”

Strategische samenwerking 

Voortbouwend op hun gezamenlijke projecten besloten de twee bureaus hun samenwerking te intensiveren en te formaliseren in een ‘strategische samenwerking’. Dit betekent dat zij elkaar niet alleen zullen opzoeken wanneer zich een vraag voordoet, maar juist gezamenlijk optrekken bij visievorming, business development, en het binnenhalen van klanten. “De gezamenlijke successen in het verleden gaven een gezonde basis om te praten over de ontwikkelingen in de markt. Kansen bij opdrachtgevers, risico’s op het gebied van wet- en regelgeving, veranderingen bij opdrachtgevers en het belang van het winnen van Europese aanbestedingen”, legt Van Berkel uit.
Vanberkel Professionals en ResidentieProfs gaan strategische samenwerking aan voor groei binnen de publieke sector

De stevigere samenwerking past in de bredere trend in de markt, waarin juridische en financiële functies steeds vaker in elkaar overlopen. Zo wordt regelgeving in de publieke sector alsmaar complexer, wat betekent dat uitvoeringsinstanties en gemeenten de juridische aspecten nauwer in de gaten moeten houden. Ook staan financiële sturing en controle steeds hoger op de agenda, met op de achtergrond de bezuinigings- en efficiencymaatregelen vanuit de overheid. “Door de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving zien wij ook steeds meer functies binnen de publieke sector door elkaar heen lopen”, licht Spanjers toe. Ze geeft een concreet voorbeeld: “Sommige publieke sector organisaties hebben zelfs al financieel-juridische afdelingen.”

Financieel-juridische dienstverlening

De doelstelling van de strategische samenwerking tussen Vanberkel en ResidentieProfs was, en blijft, om gezamenlijke groei binnen de publieke sector op het gebied van financieel-juridische dienstverlening te realiseren. Inmiddels, negen maanden na de start van de samenwerking, heeft het partnership geleid tot een gezamenlijk succes. Vanberkel Professionals is, met ResidentieProfs als partner, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkozen tot een van de preferred suppliers voor de inhuur van juridische professionals*. De duur van de gewonnen raamovereenkomst is twee jaar, met twee maal een optie tot verlenging van één jaar.

De strategische samenwerking met ResidentieProfs draait echter niet alleen om gewonnen opdrachten, vult Van Berkel aan. Het partnership maakt dat beide partijen hun diensten aan bestaande opdrachtgevers kunnen verbeteren en hun kennis kunnen delen, wat zorgt voor een professionaliseringsslag onder hun adviseurs. “Op deze manier willen we voorop blijven lopen in de advies- en detachering segment van de overheidsmarkt”, sluit Van Berkel af.

* Vanberkel Professionals en ResidentieProfs zijn geselecteerd voor beide percelen van de Rijksbrede aanbesteding Inhuur Juridische Capaciteit. Perceel 1, ‘Aanbestedingsrecht’, betreft de inhuur van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten in het kader van aanbestedingsrecht, behoudens juridische diensten betreffende vertegenwoordiging in recht en advisering ter voorbereiding op gerechtelijke procedures. Perceel 2, ‘Bestuursrecht’, heeft betrekking op de inhuur van juridische capaciteit ten behoeve van de behandeling van bestuursrechtelijke procedures, waaronder het opstellen en de afhandeling van primaire beschikkingen, de behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechtelijke instanties.

Gerelateerd: Rijksoverheid bijna €200 miljoen meer kwijt aan externe inhuur.