Nieuw executive-programma leert ethisch leiderschap in business

20 juli 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Met een bedrijfsklimaat waarin aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders in toenemende mate vragen om integriteit, transparantie en ethisch handelen, is het om concurrerend te blijven cruciaal ervoor te zorgen dat managers op een ethische manier werken en leidinggeven. Het nieuwe executive-programma van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) helpt organisaties die het ethische DNA van hun leiders willen verbeteren en een diepgewortelde ethische cultuur willen opbouwen en onderhouden.

“In deze complexe wereld kan goed leiderschap het verschil maken tussen slagen en falen”, stelt Marius van Dijke, die lesgeeft tijdens het tweedaagse programma. “Maar leiderschap is niet simpelweg een kwestie van mechanisch de juiste technieken toepassen om de juiste uitkomst te krijgen. In plaats daarvan draait goed leiderschap om het op een moreel verantwoorde manier behalen van gemeenschappelijke doelen.” 

Van Dijke’s opvatting wordt ondersteund door diverse internationale studies die laten zien dat leiderschap een sleutelrol vervult, niet alleen door via de ontwikkeling van strategieën en businessmodellen organisaties de juiste kant op te sturen, maar ook door te garanderen dat er een ondersteunende cultuur heerst waarin werknemers gemotiveerd zijn en toegewijd aan de visie van de organisatie. “Het is niet voldoende om een bedrijf alleen maar efficiënt te laten draaien, minstens zo belangrijk is het dat het ‘juiste’ menselijke gedrag wordt gestimuleerd.” 

RSM Erasmus University - Ethical Leadership in Business

Integriteit en persoonlijke ethiek

Een van de belangrijkste factoren waarop leiders meestal worden beoordeeld en geëvalueerd, is hun integriteit en persoonlijke ethiek. “Mensen die niet ethisch leiding kunnen geven zijn überhaupt geen leiders”, stelt Van Dijke. In het ‘Ethical Leadership in Business’-programma biedt de hoogleraar verscheidene praktische tools en tips die managers helpen zich beter bewust te worden van potentiële valkuilen en deze te omzeilen, evenals manieren om moreel verantwoord gedrag in andere mensen aan te moedigen. 

Daarnaast zullen deelnemers leren hoe ze de omgeving binnen hun organisatie kunnen vormgeven, via bepaalde werkwijzen wangedrag kunnen voorkomen en leren zij denken als ethische leiders, die reflecteren op hun eigen morele waarden. Ook wordt ingegaan op manieren om anderen te motiveren zich ethisch te gedragen, onder andere door te kijken hoe de subtiele invloeden waarmee menselijk gedrag kan worden beïnvloed ingezet kunnen worden als positieve kracht.

Vooroordelen en reflectie

“Ethiek is net zozeer een kunst als een wetenschap”, zegt mededocent Gijs van Houwelingen. “Het is de kunst van moreel verantwoordelijke besluitvorming onder onzekere en onduidelijke omstandigheden.” Hij voegt toe dat de hedendaagse wetenschap het potentieel heeft die kunst te verbeteren. “Vaak zijn het onze onderbewuste vooroordelen of incidentele emoties die onze besluitvorming vertroebelen en schade toebrengen aan onze capaciteit om op een moreel verantwoorde manier te besluiten en handelen. Zulke uitglijders kunnen zeer grote gevolgen hebben.” 

Van Houwelen legt uit dat deelnemers gedurende het ‘Ethical Leadership in Business’-programma nieuwe manieren zullen ontdekken om zulke vooroordelen te herkennen en vervolgens te overwinnen. Deelnemers aan het programma zullen interactief werken aan morele dilemma’s uit de praktijk en “aan den lijve ondervinden hoe onze hersenen soms kunnen worden misleid, wat uiteindelijk tot vertroebelde morele oordelen kan leiden.” 

Ethical Leadership in Business’ is een tweedaags, Engelstalig programma van RSM Executive Education, een van de top 10 businessopleidingen binnen Europa. De cursus, die gericht is op managers en professionals met minimaal vijf jaar professionele ervaring, zal plaatsvinden op de campus van RSM in Rotterdam. De eerste sessie staat gepland voor oktober 2017. Vraag hier de brochure aan.

Op deze pagina staat een overzicht alle opleidingen van RSM Erasmus University.