Introduceer de Feel Good-factor als nieuwe KPI in organisaties

24 maart 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Esther Sluijs lanceerde recentelijk haar boek de ‘Feel Good-factor’ met het doel om de aandacht voor emotie en gedrag binnen organisaties naar een hoger plan te tillen. Volgens Sluijs kan er op deze manier veel meer duurzame waarde gecreëerd worden. De Feel Good-factor geeft weer hoe groot de emotionele verbondenheid van een organisatie is met zowel de binnen- als de buitenkant. Het is hiermee een indicator van groei, innovatie, betrokkenheid en waarde creatie.

De auteur begint met het beschrijven van het belang van ‘Feel Good’. De zoektocht naar de persoonlijke purpose wordt voor veel mensen steeds belangrijker, vooral generatie Y kiest bewust voor werkgevers die een hoger doel nastreven en niet alleen financieel gewin. Maar ook toenemende burn-out klachten en de druk van de publieke opinie zorgt ervoor dat waarden en normen binnen het bedrijfsleven onder de loep liggen. Kortom, men wil werk doen waar je je goed bij voelt en waarbij je ook iets positiefs bijdraagt aan de maatschappij. Waarom spelen emotie en gedrag hierbij zo’n grote rol? Sluijs beschrijft in het Feel Good-systeem dat ‘het goed voelen’ niet alleen bij de individu ophoudt. Je bent als organisatie onderdeel van een systeem waarin je opereert. Je hebt te maken met de binnenkant, alle mensen die in je organisatie werken, en de buitenkant, al je stakeholders.

Met het Feel Good-systeem wordt aangegeven dat alle elementen binnen je organisatie direct van invloed zijn op de buitenkant. Als jouw medewerkers niet gemotiveerd zijn en zich ongeïnteresseerd gedragen, zullen je klanten dat rechtstreeks ervaren. Als jouw ketenpartners er immorele praktijken op nahouden zullen je medewerkers hier een oordeel over vormen wat ten koste gaat van hun motivatie en betrokkenheid. Als de CEO zich onethisch gedraagt zal dit een directe weerslag hebben op je interne cultuur maar ook op je externe reputatie. Samengevat: om optimaal waarde te kunnen creëren moet je systeem in balans zijn en moet je continu inzicht hebben in alle elementen. Met waarde bedoelt Sluijs overigens Impact, wat naast financiële waarde, Profit, ook waarde inhoudt voor People en Planet.

Het Feel Good-systeem

Waar komt de ondertitel Emotie = Business vandaan? Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 5% van ons gedrag bewust plaatsvindt, alle overige gedragingen zijn onbewust, getriggerd door externe en interne stimuli. Omdat dus feitelijk ons gedrag gestuurd wordt door emotie stelt Sluijs dat we emotie dan ook een grotere rol moeten geven. Ons huidige systeem is nog heel lineair en rationeel ingesteld maar onze huidige context wordt steeds meer netwerk georiënteerd, meer visueel en bovendien emotioneler van aard. Waarom lopen organisaties dan nog zo achter met het opzoeken van meer balans tussen emotie en ratio? Waarom lijkt het alsof we bij de ingang een professioneel masker opzetten en emotie niet toelaten?

Dat bedrijven met meer oog voor menselijke contact veel beter presteren, ook financieel, is aangetoond. De kracht van emotionele verbinding is dat je veel meer samenwerking en innovatie stimuleert, je gunt elkaar meer en er wordt veel constructiever meegedacht bij het gezamenlijk oplossen van problemen. Hoge medewerkersbetrokkenheid en hoge klant verbondenheid werken als een vliegwiel voor je organisatie, je merk en je omzet. Ondertussen weten we dat ook de keten een grote rol speelt in de beleving van de klant. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker geacht, consumenten zijn zelfs bereid meer te betalen voor duurzame producten. Ze voelen zich er beter bij.

In de Feel Good-factor wordt vervolgens beschreven hoe je Feel Good van binnenuit kunt stimuleren en hoe je de verbinding met de buitenkant maakt. Feel Good is hiermee niet een zaak van hr of marketeers, het is een integrale visie op bedrijfsvoering. Sluijs pleit er ook voor dat organisaties gaan nadenken over nieuwe rollen die dwars door de organisatie gaan bewegen zodat er een beter overzicht van het totale Feel Good-systeem ontstaat. Er wordt nog teveel in silo’s gewerkt en gedacht, juist de netwerk visie is nu nodig om als organisatie in te kunnen spelen op de huidige economische context. Verbinden vergt van managers hele andere competenties dan voorheen, vandaar dat Sluijs een heel hoofdstuk wijdt aan de rol die je zelf, als individu of als manager speelt binnen het Feel Good-systeem. Ze legt de bal bij jou als lezer en activeert je als het ware om er mee aan de slag te gaan. En waarom dan ook niet direct de Feel Good-factor als nieuwe KPI in je organisaties introduceren?

De vijf cases waar verschillende stadia van Feel Good bedrijven mooi tot uiting komen brengen het hele concept van Feel Good tot leven en geven direct een inspiratie dat het in de praktijk brengen van dit concept mogelijk is. Dit maakt dat Feel Good verder gaat dan purpose alleen, het schept een duidelijk overzicht dat emotie en gedrag op alle fronten meer aandacht verdienen om veel effectiever te kunnen werken. En dat niet alleen, werken met oog voor de Feel Good-factor voelt daarbij ook stukken beter!

Esther Sluijs studeerde Europese Studies aan de UvA en behaalde een executive Master in ‘Coaching and Consulting for Change’ aan INSEAD, ze heeft een achtergrond in strategische marketing en verandermanagement. Sluijs woonde en werkte 14 jaar in het buitenland en is sinds 2008 weer teruggekeerd naar Nederland waar ze werkzaam is als coach en adviseur. Daarnaast is ze een veelgevraagde sparringpartner.