Scrum Product Owner certificering voor interim team van VODW

24 mei 2016 Consultancy.nl

Het gehele team interim marketing professionals van VODW heeft een certificering voor Scrum Product Owner behaald. Met deze certificering komt VODW tegemoet aan de stijgende vraag van bedrijven naar interimmers die de implementatie van scrum binnen teams kunnen begeleiden.

Scrum is een Agile framework voor het op een flexibele manier voltooien van complexe projecten. Scrum werd oorspronkelijk ontwikkeld voor software ontwikkelingsprojecten, maar is ook goed toepasbaar op vrijwel ieder ander complex, innovatief type project. Bij scrum wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte tijdsperioden, zogeheten sprints, werkende (software) producten opleveren. In het kort bestaat de Scrummethode uit zeven belangrijke stappen.

Aan het begin van een project stelt een aangestelde ‘Product Owner’ een geprioriteerde wensenlijst op, beter bekend als een ‘product backlog’(1). Daarop volgen ‘sprint planning’ sessies, waarbij het betrokken team een klein deel van de top van de product backlog, een ‘sprint backlog’ pakt, en gezamenlijk bepaalt hoe de onderdelen daarvan geïmplementeerd moeten worden (2). Vervolgens krijgt het team een bepaalde tijd – een sprint – (meestal twee tot vier weken) om het werk te voltooien, en komt elke dag (‘daily scrum’) samen om de voortgang te bespreken (3).

Gedurende het gehele traject zorgt een ‘ScrumMaster’ ervoor dat het team gefocust blijft op het realiseren van de doelstelling (4). Aan het einde van de sprint zou het product in principe opleverbaar moeten zijn: ofwel over te dragen aan een klant, of getoond kunnen worden aan een relevante stakeholder (5). De sprint wordt vervolgens beëindigd aan de hand van een ‘sprint review’ op het geleverde werk en het team blikt tenslotte gezamenlijk terug op het proces (‘sprint retrospective’)(6). Zodra een nieuwe sprint begint kiest het team opnieuw een deel van de product backlog en start het proces opnieuw (7).

Scrum model

De afgelopen jaren heeft de scrummethodiek een enorme vlucht genomen. Steeds vaker wordt er binnen bedrijven in scrumteams gewerkt. Zo kwam bijvoorbeeld ING veelvuldig in het nieuws voor het adopteren van agile en scrum principes binnen hun operationeel model. Tegen het licht van deze ontwikkelingen komt er steeds meer vraag vanuit organisaties naar professionals die de methodieken onder de knie hebben. Naast praktijkervaring speelt kennis en certificering hierin een belangrijke rol.

Een van de organisaties die zich specialiseert in agile en scrum manieren van werken is VODW, een marketingadviesbureau uit Leusden met meer dan honderd professionals in dienst. Het bureau richt zich vooral op commerciële afdelingen binnen organisaties, zoals sales, marketing en customer service. “Wij merken dat VODW en onze flexibele schil steeds vaker gevraagd worden deel te nemen binnen een scrum team of te helpen deze methode te implementeren”, aldus VODW.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, verzorgde VODW onlangs in samenwerking met Zilverline, een tweedaagse opleiding tot certified scrum product owner. Doelgroep waren alle marketing professionals die zich verbonden hebben aan de interim tak van VODW. De cursisten zijn met vlag en wimpel geslaagd: “Met trots kunnen we zeggen dat het gehele interim marketingteam van VODW geslaagd is en nu officieel ‘Certified Scrum Product Owner’ is. Vanuit VODW kunnen we organisaties nu niet alleen adviseren over het inrichten van een agile organisatie, maar middels inzet van één of meer interimmers ook zorgen voor een degelijke implementatie van scrum binnen de teams.”

Certificeringstrajecten
De scrum methodiek kent verschillende certificeringstrajecten. Certified Scrum Product Owner (CSPO) is gericht op professionals die werkzaam zijn aan de businesskant van de organisatie. Het ‘Certified Scrum Master’ (CSM) traject is er voor diegenen die zich op dit gebied willen specialiseren, zoals professionals die de ambitie hebben om afdelingen en scrum teams te leiden. ‘Certified Scrum Developer’(CSD) is een speciale certificering speciaal ontwikkeld voor softwareontwikkelaars. In totaal kent de Scrum Alliance, de internationale overkoepelende organisatie die de kwaliteit van het scrumlandschap bewaakt, zeven verschillende certificeringsprogramma’s.

Nieuws