Hospitality Group ondersteunt uitrol van Google Food Program

07 april 2016 Consultancy.nl

Hospitality Group ondersteunt Google sinds 2012 met de uitrol van het wereldwijde Google Food Program, is actief betrokken bij de opzet van het leer- en ontwikkelplatform Google Food Academy en ondersteunt Google momenteel met het grootschalige transitieprogramma ‘Next Generation Food Program’. Consultancy.nl geeft een kleine inkijk in de samenwerking.

Zoekmachinegigant Google, in veel wereldwijde rankings aangehaald als een van de meest aantrekkelijke werkgevers ter wereld, streeft wereldwijd naar het creëren van een optimale werkomgeving waarin werknemers kunnen excelleren. Een van de initiatieven om dit te bereiken en te zorgen voor meer betrokkenheid onder werknemers, is de lancering van het Google Food Program. Het idee achter het programma komt voort uit de overtuiging dat goed eten en drinken bijdraagt aan de cultuur en de performance binnen de organisatie. Het Global Food Program wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor van Google in Californië.

Op dit moment wordt gewerkt aan het transitieprogramma ‘Next Generation Food Program’, de volgende generatie van het initiatief dat in de toekomst moet leiden tot meer duurzame leefstijlen en leefgemeenschappen. Google wil onder meer bijdragen aan de productiviteit en performance van Google medewerkers en inzetten op het verbinden en behouden van gelukkige en gezonde talenten. Om zulke ambities te realiseren is er ook een verandering in de organisatie en besturing van het Global Food Program nodig.

Vandaar het besluit tot het grootschalige transitieprogramma, dat onder andere bestaat uit: het veranderen van een lokale, operatiegerichte organisatie naar een globale innovatiegerichte organisatie; het ontwikkelen van een business partner model voor haar leveranciers in plaats van het functioneren als een co-maker; het versterken van de competenties van het Global Food Team en het inrichten van sturingsmechanismen om zogenaamde ‘Google food experiences’ te kunnen leveren.

Om ondersteuning te krijgen bij de inrichting van het Google Food Program, werkt de zoekmachinegigant al enkele jaren met Hospitality Group. Het Nederlandse adviesbureau gespecialiseerd in hospitality, facility management en huisvesting, helpt onder meer bij de opzet van de zogeheten Google Food Academy. De Google Food Academy (GFA) is een leer- en ontwikkelingsplatform voor de wereldwijde vendor partners van Google (50 landen). De GFA ondersteunt hen bij het leren van alle ins en outs van het branded Google Food Program.

Volgens Michiel Bakker, Director Global Food Services bij Google, is Hospitality Group voor het Google Food Team een “key partner geweest in de ontwikkeling en het bouwen van de Google Food Academy.” Bakker zegt verder over het platform: “Het is een van de belangrijkste tools geworden om alle partner associates onder te dompelen in de brand differentiators van het food program. Dit om een eenduidige beleving te creëren en alle partners bewust te maken van het waarom. Ik ben ervan overtuigd dat de Google Food Academy een van de belangrijkste drivers is van ons lange termijn succes.”

Verder ondersteunt Hospitality Group met het ontwerpen, inrichten en operationaliseren van het Next Generation Food Program van het Global Food Program. Hospitality Group werkte samen met het Google Food Team aan de ontwikkeling en implementatie van het transitieprogramma. “In de eerste maanden wisselde Hospitality Group met Google van gedachten over de hoofdlijnen van het Next Generation Program en wat er voor nodig is om dat te realiseren. Dat leidde tot een roadmap met de belangrijkste opgaves”, vertelt Tim van Asch, Partner Sourcing, Regie & Performance bij Hospitality Group.

Van Asch licht verder toe: “De basis ligt in een heldere vertaling van de ‘hoog over’ ambities naar praktisch toepasbare doelstellingen met een gelaagde KPI-structuur zodat het op elk niveau duidelijk is waar het Food Program aan moet bijdragen en op welke manier je dat kunt en moet vaststellen.” Een tweede onderdeel is het inrichten van de benodigde managementinformatie en bijbehorende instrumenten en bronnen. “We hebben audit- en rapportagemethodieken ontwikkeld en ingericht waarmee het Global Food Team straks in staat is om anytime anyplace de prestaties van de leveranciers in te zien en daarop te sturen.” Het derde onderdeel betreft het klant- en leveranciersmanagement. Hier heeft Hospitality Group oplossingen bedacht voor de wereldwijde communicatiestructuren en de ontsluiting van informatie. “Momenteel werken we aan actuele en sluitende SLA’s met leveranciers”, aldus Van Asch.

Hij besluit: “Het komende half jaar staat in het teken van uitrol en implementatie. Gezamenlijk met het Google Food Team is het ons doel om aan het einde van dit jaar de implementatie rond te hebben.”

Meer weten over het Google Food Program? Op 14 juni organiseren Google en Hospitality Group samen een workshop tijdens het Facto Congres.

Nieuws