Jumbo populairste supermarkt online, Lidl op social media

16 februari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Jumbo was in 2015 het meest besproken supermarkt van ons land, zowel online als op social media, gevolgd door Albert Heijn. Kijkend naar social media heeft Lidl veruit de meeste fans, opnieuw gevolgd door Albert Heijn. In totaal werden er bijna 800.000 berichten op social media en websites geplaatst over supermarkten.

Om inzicht te krijgen in de populariteit van Nederlandse supermarkten, zowel online als op social media, deed Buzzcapture, een specialist in (online) media monitoring en online reputatiemanagement, onlangs onderzoek naar het aantal berichten over supermarkten dat vorig jaar op social media en online is geplaatst. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de Buzzcapture monitoringtool, een tool die bedrijven kunnen inzetten om inzichten te vergaren over hun online 'mentions' en reputatiemanagement.

Volgens het onderzoek werden er in 2015 bijna 800.000 berichten geplaatst op social en online media, die betrekking hadden op een van de twaalf grootste supermarkten van Nederland. Bij de telling werden berichten die door de supermarkten zelf online waren geplaatst niet meegenomen.

Van de bijna 800.000 berichten gingen er zo’n 265.000 over Jumbo, goed voor 34% van het totaal. Albert Heijn volgde op de tweede plek met 259.000 berichten. Opvallend bij Jumbo was de relatief stabiele lijn – waar Albert Heijn bijvoorbeeld met pieken en dalen veel of weinig genoemd werd op social media en online nieuwssites, schokte het aantal berichten over Jumbo veel minder. Vanaf halverwege maart lag het aantal berichten van 1 Jumbo hoger dan het aantal berichten over Albert Heijn, maar de in juli ingezette daling van berichten over Jumbo bleef doorzetten, waardoor Albert Heijn in de laatste maanden weer bovenaan kwam met het meeste berichten per maand.

De eerste plaats van Jumbo is voor een groot deel gerealiseerd door de sportsponsoring van de supermarkt. “In 19% van alle berichten over Jumbo wordt gerefereerd aan de sportploeg Lotto Jumbo”, aldus Buzzcapture. Ook de explosieven in twee Jumbo vestigingen in Groningen zorgden in de loop van 2015 voor een groot aantal online- en social mediaberichten, ongeveer 5% van het totaal. Als deze twee onderwerpen buiten beschouwing worden gelaten is Albert Heijn de meest besproken supermarkt van Nederland.

Omdat zogenaamde ‘social media hits’ volgens Buzzcapture het beeld kunnen vertekenen van welke supermarkt het meest besproken wordt online, keek de reputatie management specialist ook naar het aantal vermeldingen op de 25 grootste nieuwssites in Nederland. Ook zonder de social media hits blijkt Jumbo de meest besproken supermarkt te zijn online. Iedere maand verschenen er meer berichten over Jumbo dan over nummer twee Albert Heijn. “Het bereik van deze nieuwssites is dusdanig hoog dat het aantal mensen dat de merknaam Jumbo onder ogen krijgt dit jaar fors hoger ligt dan van andere merken”, licht Buzzcapture de uitkomsten van het onderzoek toe.

Als gekeken wordt naar het aantal volgers op social media van de twaalf grootste supermarkten van Nederland, valt op dat Aldi als enige op geen enkel social media kanaal actief is. Twitter en Facebook zijn veruit de belangrijkste kanalen voor de supermarkten, met gezamenlijk bijna anderhalf miljoen likes op Facebook en ruim 60.000 volgers op Twitter. Bijna de helft van de Twitter-volgers is voor Albert Heijn, die met ruim 29.000 volgers veruit de grootste supermarkt is op Twitter. Ekoplaza heeft opvallend veel volgers op Twitter ten opzichte van zijn andere social media kanalen, en pakt met meer dan 8.200 stuks de tweede plek.

Op Facebook – het populairste kanaal – wordt de lijst aangevoerd door Lidl, die ruim een derde van de likes voor zijn rekening neemt en daarmee over de hele linie de meeste volgers heeft op social media. Ook Jumbo en Albert Heijn scoren hoog, met respectievelijk 363.000 en 330.000 likes. Na Facebook en Twitter volgt YouTube als het kanaal waarop de meeste supermarkten actief zijn (10 uit 12). Toch hebben de supermarkten op YouTube een lager aantal volgers (10.162) dan op Instagram (14.994), waarop maar een kwart (3 uit 12) actief is. Dat komt echter door het relatief hoge aantal fans op instagram voor Albert Heijn (10.600). Pinterest, waarop twee derde van de supermarkten actief is, heeft beduidend meer fans (26.794) dan YouTube en Instagram, maar ook hier neemt Albert Heijn het leeuwendeel (73%) voor zijn rekening.