Nederlands tennis verliest ruim 100.000 leden in vijf jaar

22 januari 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het aantal ingeschreven tennisspelers in ons land is in de afgelopen vijf jaar met meer dan 100.000 gedaald, wat neerkomt op een daling van 16%.

In totaal zijn er in Nederland ruim 4,3 miljoen personen lid van een Nederlandse sportvereniging, blijkt uit cijfers van NOC*NSF – het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Met ruim 1,2 miljoen leden is de KNVB veruit de grootste sportbond. Op de tweede plek qua grootste ledenaantal staat de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), volgens de NOC*NSF goed voor ruim 620.000 leden.

Steeds minder tennissers
Uit cijfers van de KNLTB zelf blijkt het aantal leden echter lager te liggen. In zijn meest recente jaarrekening spreekt de tennisbond van 605.410 leden aan het einde van 2014. Op basis van data van de KNLTB heeft de research redactie van Consultancy.nl een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van het ledenaantal van de sportbond in de afgelopen jaren.

De analyse toont aan dat het aantal leden van de KNLTB de afgelopen jaren alleen maar gedaald is – van bijna 700.000 leden in 2009 is het ledenaantal in vijf jaar tijd gedaald tot net meer dan 605.000 aan het einde van 2014. Dat betekent dat de grootte van de bond met gemiddeld ongeveer 2,8% is afgenomen per jaar. De grootste daling vond plaats in 2013, toen het totale ledenaantal van de KNLTB afnam met ruim 24.000 – van net geen 650.000 leden eind 2012 naar 625.658 leden een jaar later, goed voor een daling van ruim 3,7%. Als de ingezette trend zich voortzet en het aantal leden net zo hard is blijven dalen als gemiddeld in de afgelopen jaren is gebeurd, dan heeft het ledenaantal van de KNLTB naar verwachting in 2015 een hoogte bereikt van zo’n 584.000 leden – een daling van ruim 105.000 leden ten opzichte van 2010, vijf jaar geleden.

Verenigingen
Ook het aantal tennisverenigingen in Nederland is op zijn retour, blijkt uit de gegevens van de tennisbond. Waren er in 2009 nog meer dan 1.730 verenigingen, in 2014 is dat aantal voor het eerst sinds tijden weer onder de 1.700 grens gekomen.

De KNLTB heeft zelf ook aangegeven een verdere daling te verwachten van het aantal leden en verenigingen dat bij de bond is aangesloten. De bond zet zich er voor in om de terugloop een halt toe te roepen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van evenementen, evenals de ontwikkeling van een nieuw kernsysteem (ServIT-2) en onderzoek naar de mogelijkheid voor het bouwen van een Nationaal Tennis Centrum. Daarnaast blijft de KNLTB investeren in zijn dienstverlening en tennisproducten om “ervoor te zorgen dat onze tennis-klanten uitgedaagd worden om te blijven tennissen”.