Adviesbureaus deelnemers Nederlandse Klimaatcoalitie

30 november 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse Klimaatcoalitie – een collectief van inmiddels meer dan driehonderd organisaties uit de Nederlandse publieke en private sector – heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 de helft minder CO2 uit te stoten in Nederland dan nu het geval is. Ook vanuit de adviesbranche hebben enkele bekende namen zich bij het initiatief aangesloten, waaronder Accenture, Deloitte, Ecofys en Royal HaskoningDHV. 

Anno 2015 is duurzaamheid een van de meest actuele ‘hot topics’ in de wereldwijde samenleving. Vandaag gaat bijvoorbeeld de 21e jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties van start in Parijs, waar de inzet het bereiken van een nieuw klimaatakkoord vanaf 2020 zal zijn. Ook in Nederland staan het klimaat, duurzaamheid en tal van duurzame thema’s hoog op de bestuurlijke agenda van de overheid. Zo zet de Rijksoverheid bijvoorbeeld in op het bereiken van een aandeel van 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Maar ook vanuit het bedrijfsleven is er grote belangstelling voor duurzame (energie) initiatieven zoals de onlangs opgerichte Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De energiepraktijk van consultancybureau McKinsey & Company stelde recentelijk zelfs dat Nederland een voortrekkersrol zou moeten nemen in de internationale energietransitie, omdat het Nederlandse energiesysteem ‘de ideale proeftuin’ zou kunnen zijn voor het wegnemen van belangrijke knelpunten.

De Nederlandse Klimaatcoalitie

Een ander nieuw Nederlands duurzaam initiatief – dat zich richt op vermindering van de wereldwijde uitstoot van CO2 – is de Nederlandse Klimaatcoalitie. Om verregaande klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect tegen te gaan lanceerden MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dit nieuwe duurzaamheidsinitiatief. De Klimaatcoalitie is er op gericht om samen met het bedrijfsleven en de publieke sector de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie en samenleving naar beneden te brengen. “Samen op weg naar een klimaatneutraal Nederland”, luidt de slogan.

Concreet zetten de deelnemers van De Nederlandse Klimaatcoalitie zich in om in 2020 50% minder CO2 uit te stoten dan nu. Wanneer de deelnemers de CO2 doelstellingen behalen dan gaat het naar schatting om zo’n 2.322 kiloton minder CO2. Deze hoeveelheid zou voor meer dan 10% besparen op de totale CO2-uitstoot van Nederland. En dat zou bovendien bijdragen aan het internationaal overeengekomen ‘tweegradendoel’, de doelstelling waarmee door middel van CO2-reducties voorkomen moet worden dat de aarde meer dan twee graden opwarmt.

Al meer dan 300 organisaties hebben zich bij de Nederlandse Klimaatcoalitie aangemeld om te helpen bij het realiseren van de doelstellingen, en hebben toegezegd hun CO2-uitstoot in Nederland voor 2020 met de helft te verminderen. Onder deze deelnemers bevinden zich grote multinationals als FrieslandCampina, Philips, Ricoh en IKEA, maar ook tal van gemeentes, MKB-ondernemingen, stichtingen en organisaties die zich inzetten voor een duurzamere samenleving.

Deelnemende adviesbureaus aan Nederlandse Klimaatcoalitie

Ook de adviesbranche is goed vertegenwoordigd, met grote namen als Accenture, Deloitte, Ecofys en Royal HaskoningDHV, maar ook kleinere bureaus als Keypoint Consultancy, een adviesbureau dat zich richt op Mobiliteit en Verkeer, MVO Consultants, een specialistisch bureau dat adviseert over MVO en CO2 oplossingen, en GFSC Consultants & Engineers, een adviesbureau met een focus op Sustainable Business Development. Deze adviesbureaus en de ruim 300 andere bedrijven in de coalitie hebben de ambitie uitgesproken in 2050 een CO2-voetafdruk te hebben van 0 procent.