Kim Turk versterkt team Verdonck, Klooster & Associates

16 december 2015 Consultancy.nl

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft onlangs zijn team uitgebreid met Kim Turk, die is aangesteld als Consultant. Turk is afkomstig van het COT Instituut voor Veiligheids en Crisismanagement, waar zij sinds 2008 werkte als trainer, adviseur en persvoorlichter. In haar nieuwe rol bij VKA start Turk met diverse projecten, waarin zij zich voornamelijk zal bezighouden op het gebied van continuïteit, cybersecurity, privacy, crisismanagement & crisiscommunicatie.

Kim Turk studeerde in 2008 af in Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan het begin van haar loopbaan werkte Turk onder meer als Projectmedewerkster bij het Gemeentelijk Emancipatiecentrum, was zij bij de Jonge Socialisten actief als Landelijk Coördinator van de werkgroep Girlz in Politics en was ze als onderzoeksmedewerkster werkzaam bij de Landelijke Studenten Vakbond. De afgelopen zeven jaar was Kim Turk werkzaam voor het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Daar vervulde ze de rol van trainer/adviseur en persvoorlichter en maakte deel uit van het team Trainen en Oefenen. Als trainer-adviseur hield zij zich vooral bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van oefeningen en trainingen. Daarnaast coördineerde Turk alle persactiviteiten voor het COT.

Gedurende deze periode ging haar interesse vooral uit naar de invloed van ICT en Nieuwe Media rondom crises. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deed zij met collega’s onder meer onderzoek naar de inzetbaarheid van Twitter tijdens crises. Daarnaast richtte Turk zich op projecten in de vitale sector (o.a. waterschappen, energiemarkt, drinkwater), industriële sector en de publieke sector (o.a. gemeenten, veiligheidsregio’s en provincies). Ook stond zij stand by om ingezet te worden ter ondersteuning ten tijde van daadwerkelijke crisis.

Kim Turk - VKA

Onlangs besloot Kim Turk een nieuwe uitdaging aan te gaan en sloot zich aan bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Het bureau uit Zoetermeer richt zich op het verbeteren, versnellen en vereenvoudigen van de overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. In haar nieuwe rol als Consultant zal Turk zich bezighouden met continuïteit, cybersecurity, privacy, crisismanagement & crisiscommunicatie. 

Turk over haar nieuwe uitdaging: “Een mooie kans voor mij om een nieuwe wereld te ontdekken met een flinke rugzak aan bagage en ervaring die ik bij het COT heb mogen opdoen”, om daar aan toe te voegen: “Bij VKA kan ik direct aan de slag met een aantal mooie en interessante projecten. Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging!”

Nieuws

Meer nieuws over