Middelgrote bedrijven in de bouwsector overtreffen concurrenten

16 november 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Middelgrote bedrijven in de bouwsector – met een jaaromzet van tussen de €25 miljoen en €75 miljoen – presteren beter dan hun kleinere of grotere concurrenten, blijkt uit een recent onderzoek van BDO Branchegroep Bouw. Vooral de onderaannemers/toeleveranciers presteren goed wanneer zij deze omzetgrootte bereikt hebben, doordat de negatieve effecten van een grotere organisatie minder invloed op hen hebben.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse het zwaar gehad. Door de crisis werden projecten uitgesteld, hadden bouwbedrijven te maken met forse tegenvallers in hun uitvoering en lag er een aanhoudende druk op prijzen. Toch zijn er een aantal spelers die ondanks de crisis – en de nasleep daarvan – goed bleven presteren. Om er achter te komen wat hun geheim is, besloot BDO Branchegroep Bouw, de bouwadviestak van BDO Nederland, op onderzoek uit te gaan.

BDO Branchegroep Bouw ondervroeg 350 ondernemingen uit de Nederlandse bouwsector. Doel van het onderzoek, getiteld ‘Het geheim van de Uitblinkers: Succesfactoren in de Nederlandse Bouwsector’, was om te achterhalen wat de goed presterende bouwbedrijven wel of niet doen ten opzichte van hun minder presterende branchegenoten. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat vooral middelgrote bouwondernemingen – met een jaaromzet van tussen de €25 en €75 miljoen – goede prestaties bleven vertonen ondanks de crisis. Kleinere ondernemingen (< €25 miljoen), maar vooral grote ondernemingen (> €75 miljoen omzet), in de Nederlandse bouwsector scoren daarentegen lager dan het gemiddelde aantal rendement-punten. 

BDO-partner Michiel Wijnans, medeauteur van het rapport en specialist op bouwsectorgebied, licht de bevindingen toe: “Er blijkt in de praktijk een optimum te bestaan voor wat betreft de grootte van ondernemingen. Een grotere omvang betekent (zeker in de bouwsector) meer inkoop- en efficiencyvoordelen, wat de performance ten goede komt. Maar boven een bepaalde omvang houdt dit positieve verband op en gaan mechanismen met een negatieve impact een belangrijke(re) rol spelen.” Omdat de activiteiten van grote ondernemingen vaak grotere risico's op fouten en miscommunicatie met zich meebrengen, lopen zij grotere kans op tegenvallers en verliezen, stellen de onderzoekers. 

De groep ‘Onderaannemers en Toeleveranciers’ scoort het beste van de vijf typen bouwbedrijven die BDO onderscheidt: Onderaannemers/Toeleveranciers, Aannemingsbedrijven, Installatiebedrijven, GWW-bedrijven en Projectontwikkelaars. Samen met de Installatiebedrijven weet de groep onderaannemers en toeleveranciers in de bouwsector meer rendement uit hun activiteiten te halen dan het sectorgemiddelde. Volgens BDO-adviseur en medeauteur Gertjan Roest wordt de positieve score van onderaannemers/toeleveranciers “met name veroorzaakt doordat deze in mindere mate projectmatig werken en qua aard meer leverancier van goederen/diensten zijn.” Vooral de bovenkant van de middelmarkt (tussen de €50 miljoen en €75 miljoen) in dit marktsegment behaald veel rendement, evenals de kleinere ondernemingen (< €10 miljoen omzet). De bedrijven daartussen zijn aanzienlijk minder succesvol en scoren ver onder gemiddeld. Opvallend is dat in elk segment de bedrijven tussen de €25 en €75 miljoen omzet de best presterende spelers blijken.

Bovendien werden de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek gevraagd om aan te geven wat volgens hen de bepalende factoren en focuspunten waren voor hun succes. Klantgerichtheid, personeelsmanagement, procesbeheersing, strategie, innovatie en partnerships kwamen als belangrijkste deelgebieden naar voren. Net als in de rest van de sector is voor de onderaannemers/toeleveranciers klantgerichtheid de belangrijkste succesfactor, terwijl in dit segment veel minder gefocust wordt op zaken als innovatie en partnerships.