Radar ontwikkelt reisgids voor sociaal ondernemen

08 oktober 2015 Consultancy.nl

Radar heeft een reisgids ontwikkeld voor sociaal ondernemen. Met het boek wil het bureau bedrijven en overheden helpen om grip te krijgen op het fenomeen, zodat zij hier beter op kunnen inspelen en sociaal ondernemerschap zelf kunnen toepassen om complexe sociale problemen te lijf te gaan.

Sociaal ondernemen maakt de afgelopen jaren een flinke opmars. In plaats van zich (uitsluitend) te richten op het maken van winst, ligt de focus van sociale ondernemingen – ook wel ‘social enterprises’ genoemd – juist op het combineren van maatschappelijke en financiële waarde. Vanuit thema’s als maatschappelijke innovatie, co-creatie, en duurzaamheid verzinnen deze sociale organisaties innovatieve en ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Radar, een Amsterdams adviesbureau dat zich al 25 jaar richt op sociale vraagstukken, gaat mee in deze maatschappelijke beweging: “De sociaal ondernemer is burger, ondernemer én dienaar van de publieke zaak tegelijkertijd, en zelfs nog meer dan dat.”

Volgens Radar ontstaan er door de opkomst van sociaal ondernemerschap nieuwe strategieën, businessmodellen en perspectieven om maatschappelijke, sociale vraagstukken aan te pakken. Ook de overheid moet volgens het bureau op dit nieuwe fenomeen inspelen. “Het opent nieuwe perspectieven op de aanpak van hardnekkige sociale problemen als armoede, werkloosheid, isolement en achterstanden in wijken,” aldus Radar.

Kaft Reisgids voor de Overheid

Reisgids voor sociaal ondernemen
Om overheidsfunctionarissen en ambtenaren te helpen grip te krijgen op sociaal ondernemerschap, heeft Radar – op basis van jarenlange ervaring binnen het publieke domein – een reisgids voor sociaal ondernemen ontwikkeld. Het 116 pagina tellende document neemt ondernemers, ambtenaren en burgers ‘mee op reis’ in de wereld van sociaal ondernemerschap. In de reisgids geven de schrijvers eerst voorbeelden uit het buitenland van sociaal ondernemerschap, en daarmee antwoord op de vraag: “Wat kan Nederland nog leren?”

Daarna kijken de schrijvers achtereenvolgens naar wat voor soort mensen sociaal ondernemers zijn, de doelen van sociaal ondernemen, de ‘klanten’ van sociaal ondernemers, en naar wat wijken en gemeenten kunnen met sociaal ondernemerschap. Tot slot gaan de auteurs in op de rol van adviseurs als sociaal ondernemers.

Contents Pagina Reisgids

De Radar-reisgids biedt overheden een praktische inspiratiegids om beter in te kunnen spelen op het fenomeen sociaal ondernemen. De schrijvers kijken naar tal van facetten: drift en inspiratie, maar ook aandacht voor bedrijfsvoering en impactanalyses. De reisgids staat vol met interviews uit het veld: van wethouder tot hoogleraar, van sociaal ondernemer tot de oprichter van een schoonmaakbedrijf. Allen laten hun licht schijnen op de beweging die de overheid gaat maken. “En natuurlijk staan we stil bij het recente SER advies over sociaal ondernemen en wat gemeenten en sociale ondernemers nog meer kunnen doen”, besluit Radar.

Nieuws