Bedrijfsleven laat groot deel big data kansen onbenut

05 oktober 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Slechts 4% van de westerse bedrijven is volledig in staat waarde te putten uit de informatie waarover zij beschikken, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van PwC en Iron Mountain. 23% weet zelfs geen enkel voordeel uit bedrijfsinformatie te putten. Belangrijkste boosdoener: een tekort aan de benodigde middelen en vaardigheden.

Het belang van bedrijfsinformatie en data staat al jaren volop in de schijnwerpers. Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat organisaties die in staat zijn om het potentieel van hun data te benutten een strategisch voordeel behalen ten opzichte van hun branchegenoten. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van McKinsey & Company dat big data miljarden aan economische waarde kan toevoegen aan economieën en industrieën, terwijl een studie van Capgemini Consulting aangeeft dat data door 90% van managers wordt gezien als de vierde productiefactor; net zo fundamenteel als land, arbeid en kapitaal. En recenter onderzoek van Accenture toont aan dat maar liefst 83% van bestuurders gelooft dat het gebruik van Big Data een concurrentievoordeel zou kunnen opleveren.

Data Volwassenheid

Uit nieuw onderzoek van adviesbureau PwC, uitgevoerd in samenwerking met informatiemanager Iron Mountain, komt naar voren dat er echter een gapend gat zit tussen de gepercipieerde waarde van big data en de value-added die in de praktijk daadwerkelijk behaald wordt. De auteurs baseren hun bevinding op de ervaringen van circa 1.800 Europese en Noord-Amerikaanse zakelijke leiders, van middelgrote bedrijven (meer dan 250 werknemers) en grote organisaties (meer dan 2500 werknemers).

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst hebben de onderzoekers de zogeheten ‘Information Value Index’ ontwikkeld – een raamwerk dat weergeeft in welke mate bedrijven hun informatie beheren en daar hun (concurrentie-)voordeel mee weten te behalen. Met een gemiddelde score van 50,1 blijkt dat de nipte meerderheid van de bedrijven – ongeacht hun grootte, geografische ligging of sector – nog een lange weg heeft te gaan. Organisaties uit Noord-Amerika scoren beter in vergelijking met hun Europese concurrenten.

“De Information Value Index toont aan dat slechts vier op de honderd bedrijven er alles aan doet om met informatie hun concurrentievoordeel te vergroten. Als het gaat om informatiemanagement, hebben veel toonaangevende wereldwijde organisaties geen idee wat ze allemaal niet weten en dat proberen ze dus ook niet uit te vinden,” zegt Richard Petley van PwC.

Information Value Index

Nederland
Met een indexscore van 48,3 doet Nederland het iets beter dan het Europees gemiddelde. Ook in ons land is er een kloof zichtbaar tussen bedrijfsplannen en de werkelijkheid. De overgrote meerderheid van de Nederlandse ondervraagde zakelijke leiders (77%) denkt of veronderstelt dat zijn bedrijf momenteel het maximale resultaat uit zijn informatie haalt. Maar een kritische blik op de middelen die de organisaties toepassen, schetst een ander beeld. Een vijfde (21%) van de Nederlandse ondervraagden heeft namelijk geen data-analisten in dienst om meerwaarde uit informatie te halen. Bij de bedrijven die wel data-analisten in dienst hebben ontbreekt het hen aan essentiële vaardigheden (16%), of aan de middelen (15%). Beide zijn van belang om informatie te benutten voor besluitvormingsprocessen, gerichte marketingcampagnes en het verbeteren van (bedrijfs-) processen en innovatie. Informatie wordt niet omgezet in de inlichtingen en inzichten die bijdragen aan een positief bedrijfsrendement, aldus de onderzoekers.

“Elke ondervraagde organisatie geeft aan zijn informatie te willen gebruiken om ermee te woekeren en te concurreren. Maar deze bedrijven worden daarin beperkt door hun gebrek aan specifieke vaardigheden, technische middelen en vanwege hun bedrijfscultuur”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. Er is een kloof tussen willen en kunnen, die wordt erkend tot op directieniveau. “Slechts een kwart van de zakelijke leiders geeft aan dat ze voordelen uit hun informatie putten, zoals door snellere en betrouwbaarder besluitvormingsprocessen, snellere productontwikkeling, kostenbesparing of verbeterde acquisitie van nieuwe klanten en het behoud van klanten.”