Bedrijfsovernames in verpakkingsindustrie naar record

08 september 2015 Consultancy.nl

Fusie- en overnameactiviteit in de Nederlandse verpakkingsindustrie is bezig met een opmars, constateert Boer & Croon Corporate Finance in een nieuwe marktanalyse. Volgens hun schattingen zal het aantal deals met een Nederlandse overnametarget dit jaar de zeventien bereiken, zes meer dan vorig jaar en vier meer dan het recordjaar 2010.

De afgelopen tien jaar heeft M&A activiteit in de verpakkingsindustrie een hoge mate van cycliciteit laten zien. Voor de crisis werden er tussen 2005 en 2007 nog respectievelijk acht, elf en twaalf bedrijfsovernames in de sector genoteerd. Na de crisis daalde het aantal deals naar zeven in 2008, en drie in 2009. In 2010 en 2011 leefde de M&A markt weer op, gestuwd door met name defensieve deals, en ook in 2012 laat het aantal transacties weer een opwaartse lijn zien. “Sinds 2010 laat de wereldwijde verpakkingsindustrie een consolidatiegolf zien waarin grote internationale spelers groei zoeken via acquisities van bedrijven en bedrijfsonderdelen”, zegt Alexander van Rossum, partner bij Boer & Croon Corporate Finance.

2015 zal naar verwachting een recordjaar worden voor de sector, zegt van Rossum. In het eerste half jaar van dit jaar hebben er acht transacties plaatsgevonden onder Nederlandse targets, en op basis van een analyse (lopende verkooptrajecten; interviews met sleutelfiguren) verwacht Boer & Croon Corporate Finance dat het jaar afgesloten zal worden met zeventien transacties. “Een stijging van ruim 240 procent, met als waarschijnlijk gevolg een recordjaar”, aldus Van Rossum. Volgens Boer & Croon Corporate Finance liggen vijf redenen ten grondslag aan de toegenomen M&A activiteit voor verpakkingsbedrijven, waaronder internationalisatie van markten, schaalvergroting en het stijgende belang van het hebben van innovatieve producten en diensten.

Een van de belangrijkste zichtbare trends is de groeiende internationalisatie van deals. Voor 2015 was tot nu toe bij ruim 60% van de transacties een internationale koper betrokken. Naar verwachting loopt dit percentage op tot ruim 7%, het hoogste niveau in tien jaar, zegt Van Rossum. “Je ziet dan ook dat steeds meer Nederlandse verpakkingsbedrijven in buitenlandse handen komen.” Recente voorbeelden van dergelijke deals zijn de overname van PET Power uit Etten-Leur door het Engelse RPC Group (februari 2015) en de acquisitie van Janssen Packaging uit Waalwijk door het Engelse Essentra (maart 2015).

Ook de rol van private equity- en andere financiële kopende partijen bij transacties van Nederlandse verpakkingsbedrijven is sinds 2008 sterk toegenomen. De gemiddelde verhouding van financiële kopers versus strategische kopers in de sector ligt met een gemiddelde van 36% ver boven het landelijk gemiddelde van 20%. Voor 2015 is tot nu toe bij 38% van de transacties een financiële koper betrokken. Recente voorbeelden zijn de overname van Loparexuit Apeldoorn door de Engelse investeringsmaatschappij ICG (maart 2015) en de deal tussen de Nederlandse / Belgische solidboard fabrieken van SmurfitKappa en de Duitse investeringsmaatschappij Aurelius (april 2015). “Onze verwachting is dat deze verhouding oploopt tot ruim boven de 40%”, zegt Van Rossum.

Nieuws