Copper8 streeft naar transitie naar nieuwe economie

24 juli 2015 Consultancy.nl

Wij krijgen vaak de vraag waarom Copper8 zoveel aandacht vestigt op het begeleiden van aanbestedingen. Zijn wij dan een inkoop adviesbureau? In de wereld van toenemende vaagheden binnen de ‘adviesbranche’ is het vast fijn om een ‘product’ te kunnen verkopen – een aanbesteding is wat dat betreft lekker concreet: met een gedefinieerd begin en einde. Maar toch, iedereen die ons een beetje kent, weet dat dit niet de reden kan zijn.

Wij streven ernaar om de transitie naar een nieuwe economie daadwerkelijk tot stand te brengen. Het stellen van de juiste vraag is daarin van groot belang, want we kunnen niet verwachten dat de transitie naar een duurzame economie volledig aanbod-gestuurd tot stand gaat komen. Dan krijgen we perikelen zoals met zonnecellen: een branche waar al sinds 2003 (en tevergeefs) verschillende subsidies in het leven zijn geroepen om artificieel een marktvraag tot stand te brengen…

Copper8

Vooruitlopen
Het is makkelijk innoveren wanneer je weet dat er vraag is. In de transitie hebben wij daarom ook partijen nodig die hun nek uitsteken met het stellen van juist die vragen die vooruit lopen op het aanbod. Maar wat is dan de goede vraag? Hoewel veel ouders gefrustreerd reageren wanneer hun kinderen in de welbekende waarom-fase belanden, ligt juist dáár de crux. Hoeveel moeite hebben ouders wel niet met het beantwoorden van die vervelende waarom vragen; en hoe blij als ze de vraag naar tevredenheid van zowel ouders als kind beantwoorden?

Dynamiek
Precies deze dynamiek zoeken wij op in aanbestedingen. Want inmiddels zijn opdrachtgevers zo goed geworden in het uitvragen van de wat – gegoten in bestekken en programma’s van eisen; en natuurlijk de hoe – gevat in vragen over plannen van aanpak en planningen; dat het concurrerend vermogen uiteindelijk neerkomt op de prijs. Innoverend vermogen van marktpartijen ligt niet in de verbinding van het wat naar het hoe, maar van het waarom naar het hoe.

“Waarom” leidt tot het herdefiniëren van de vraag die in de markt wordt gezet. Zo was de initiële vraag bij een van onze opgaven “een BREAAM-Excellent gebouw op het braakliggend stuk terrein achter de bestaande bebouwing”. Deze vraag is uiteindelijk omgevormd tot “een herhuisvestigingsopgave waarbij er met maximaal respect voor de bestaande bebouwing werkruimte wordt gecreëerd voor 1200 medewerkers met de uitgangspunten energiepositief en circulair.”

Cecile van Oppen en Noor Huitema - Copper8Het stellen van de waarom vraag is echter niet makkelijk:

  • Als (hoog)opgeleide mensen zijn wij gewend en zelfs getraind om te denken in oplossingen.
  • Door een open vraag te stellen neem je afstand van zekerheden – alhoewel wij zouden argumenteren dat dit schijnzekerheden zijn.
  • Het is lastig om te kunnen objectiveren waarom partij X de aanbesteding wint boven partij Y omdat er veel kwalitatieve antwoorden worden gegeven.

Gelukkig leert onze praktijk dat marktpartijen veelal positief reageren bij het ontvangen van vernieuwende aanbestedingen die het niveau van de waarom raken. Want zonder een goede vraag kunnen de aanbieders hun innovatieve oplossingen niet kwijt. Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag, en dát is waarom wij graag aanbestedingen begeleiden.

Nieuws

Meer nieuws over