Investeer ook in ontwikkeling van data vaardigheden

23 juni 2015 Consultancy.nl

Steeds meer organisaties zien het belang in om tijdig in te springen op toepassingen van Big Data, dat een marktverstorende rol zal spelen in het informatiegedreven landschap van de toekomst. Zij investeren massaal in de benodigde Big Data infrastructuur en tools om klaar te zijn voor de nieuwe marktrealiteit. Volgens Thijs Grievink, adviseur bij organisatieadviesbureau Bisnez Management, doen organisaties er echter goed aan om daarbij het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen en te waarborgen dat het kennispeil en de skills van de organisatie in dezelfde snelheid meebewegen. 

Het analyseren van grote hoeveelheden data – ook wel ‘Big Data’ genoemd – zal een cruciale basis vormen voor innovatie en competitie in de toekomst. Big Data zal geheel nieuwe markten creëren en de manier waarop we zaken doen fundamenteel veranderen. Volgens berekeningen van McKinsey & Company zal Big Data op termijn jaarlijks miljarden in toegevoegde waarde genereren ten opzichte van de huidige situatie, een bevinding die geldt voor vrijwel alle bedrijfssectoren. En recenter onderzoek van Accenture onderstreepte dat volwassen toepassing van data analytics een (aanzienlijk) concurrentievoordeel kan opleveren.

Big Data

Gezien de enorme kansen die Big Data bieden voor de toekomst, investeren wereldwijd steeds meer bedrijven in het verkrijgen van de benodigde tools, processen en systemen. Complete analytics pakketten en technieken worden ingekocht, ERP systemen worden geoptimaliseerd en enterprise data warehouses worden opgetuigd, om zo klaar te zijn voor het informatietijdperk van de toekomst. Volgens analistenbureau Gartner is in 2014 wereldwijd maar liefst $44 miljard uitgeven aan Big Data, waarvan het overgrote deel werd besteed aan IT-diensten. 

Zachte factoren
Volgens Thijs Grievink, adviseur bij Bisnez Management, hebben organisaties daarmee echter (nog) niet de succesformule te pakken. Hoewel bedrijven de ‘harde aspecten’ weliswaar hoog op hun netvlies hebben staan, is het gevaarlijk om het ‘menselijke aspect’ te verwaarlozen, stelt hij. “Behalve technologische initiatieven op het gebied van Big Data en enterprise data warehouses moeten bedrijven op dit gebied ook investeren in hun eigen werknemers”, stelt Grievink. Volgens hem zou voor een succesvolle Big Data infrastructuur en –strategie, de focus moeten liggen op drie belangrijke thema’s.

Investeer in werknemers

Allereerst moeten bedrijven er voor zorgen dat de benodigde data management capaciteiten voorhanden zijn bij alle mensen in de organisatie die vanuit hun rol hiermee te maken hebben. Hierdoor wordt het bewustzijn en de kennis over Big Data – en ook de risico’s die hieraan zijn verbonden – verbeterd. Hierdoor kan Big Data ook beter benut worden – een tekortkoming die nog recent naar boven kwam drijven uit een onderzoek van branchegenoot EY. 

Verder is extra aandacht nodig voor data analytics in de rollen die meer door data worden beïnvloed en er gebruik van maken. Hierdoor verbetert de kwaliteit van data-analyse en de conclusies die daaruit worden getrokken, wat de algehele besluitvorming ten goede komt. Tenslotte dient data door middel van bedrijfsbrede trainings- en corporate learning programma’s verankerd te worden binnen de organisatie. Hiervoor zijn lange termijninvesteringen nodig. Grievink: “Ik ben ervan overtuigd dat het de investering waard is, omdat het leidt tot een hogere 'return on data' en bijdraagt aan het besef dat data een corporate asset is.”

Nieuws