KPN Consulting: Digitalisering versterkt democratie

17 april 2015 Consultancy.nl

Levert bundeling van ICT-activiteiten een gevaar op voor de democratie? Volgens sceptici wel. Het uit handen geven van beslissingen over ICT zou de zelfstandigheid van overheidsinstanties beperken. Volgens KPN Consulting niet. Wij geloven dat verbinding en samenwerking noodzakelijk zijn om de complexe uitdagingen waar overheden voor staan het hoofd te bieden. Zij kiezen steeds vaker voor één ICT-omgeving om gezamenlijke taken uit te voeren. Zonder functionele beperkingen of beperkte keuzevrijheid. Dat biedt juist kansen voor de democratie. 

Focus
Ons advies: investeer in één robuuste, efficiënte basis voor u en de overheidsinstanties waarmee u samenwerkt. Met moderne datacenters, snelle werkplekken en flexibele clouddiensten. En stel duidelijk vast wie in de keten eindverantwoordelijk is. Eén oplossing is niet alleen goedkoper en efficiënter dan elke instantie een eigen netwerk. Er ontstaat ook meer ruimte in uw organisatie. Ruimte om te focussen op de taken waarmee u zich electoraal onderscheidt: goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. De taken waarvoor u democratische legitimatie heeft.

KPN Consulting - Overheid

Geen kernactiviteit
Natuurlijk: ICT is essentieel voor uw dienstverlening en bedrijfsvoering. Maar daarmee is het nog geen kernactiviteit. Wat vinden uw burgers en ondernemers belangrijk? Dat u de Omgevingswet rechtvaardig toepast. Dat u kwalitatief goede jeugdzorg biedt. En dat u ze tijdig en volledig informeert. Zij vragen u niet om een visie op draadloze netwerken, virtualisatie of applicatiebeheer. Conformeer u dus juist daar aan standaarden en participeer in de samenwerking. 

Zelfstandigheid
Laten we samen kansen pakken. Laten we met digitalisering een grote stap vooruit zetten. Kiezen voor samenwerking betekent niet dat het Huis van Thorbecke wordt afgebroken, maar dat er juist een modern fundament onder komt te liggen. Het betekent ook niet dat u een point of no return passeert en alle grip op ICT uit handen geeft. U kiest simpelweg voor goede digitale dienstverlening, voor betere samenwerking en voor lagere investeringskosten. Zonder dat u uw democratische zelfstandigheid op het spel zet.

Gids in de nieuwe wereld
Organisaties op weg helpen in de nieuwe wereld, een gids voor ze zijn: daar ligt ons hart. Daarom halen we graag alles voor u uit de kast. Zo helpen we samenwerkende overheden met een betere organisatie van ICT, om mensen en processen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Nieuws