RadarAdvies kritisch over functioneren Synergon

02 april 2015 Consultancy.uk

Sociaal werkvoorzieningsschap Synergon moet meer sturen op resultaat en zich meer richten op arbeidsontwikkeling om dreigende tekorten terug te drijven. Dat stelt adviesbureau RadarAdvies in een recent onderzoeksrapport in opdracht van de gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt.

In het kader van de arbeidsproblematiek in Oost-Groningen werd eind vorig jaar een onafhankelijke commissie onder leiding van Jan van Zijl, voorzitter van MBO Nederland, gevraagd om de rol van sociaal werkvoorzieningsbedrijven hierin te onderzoeken*. De gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt vroegen – met het oog op dezelfde trend van stijgende banentekorten en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet – adviesbureau RadarAdvies een onderzoek uit te voeren naar sociaal werkvoorzieningsschap Synergon. Het bedrijf is gevestigd in het nabijgelegen Winschoten.

Synergon

Doorlichting
RadarAdvies – een adviesbureau uit Amsterdam met een specialisatie in sociale vraagstukken – heeft de afgelopen maanden de werkzaamheden en het functioneren van Synergon onder de loep genomen. Gekeken werd hoe het SW-bedrijf zich het beste kan voorbereiden op de toekomst en hoe zij het beste kunnen omspringen met oplopende tekorten. Vorige week (maandag 23 maart) presenteerde RadarAdvies de belangrijkste conclusies van het onderzoek aan de drie gemeenteraden. De toon van het rapport is kritisch.

Volgens het adviesbureau heeft de directie van Synergon te weinig gedaan aan het verbeteren van de resultaten en is onvoldoende daadkrachtig opgetreden in het doorvoeren van plannen om meer werknemers aan een vaste baan te helpen. Mede door het handelen van de directie vallen de resultaten tegen wat betreft uitplaatsing van medewerkers. De gemeenteraden hebben maar weinig vertrouwen in het bestuur van de sociale werkvoorziener (SW), schrijft RadarAdvies in zijn rapport. Afspraken die gemaakt waren met de gemeenten over het binnenhalen van nieuw werk zijn niet altijd nagekomen 

Advies
RadarAdvies raadt de gemeenteraden aan om te onderzoeken of de groenwerkzaamheden van het SW-bedrijf kunnen worden ondergebracht bij gemeenten Oldambt en Pekela, en ook afstoten van andere (minder rendabele) werkzaamheden kan de detachering van werknemers bevorderen. Bovendien moet Synergon zich meer gaan richten op het behalen van betere resultaten en arbeidsontwikkeling van de medewerkers, omdat zo de kans op uitplaatsing verhoogd kan worden.

RadarAdvies kritisch over functioneren Synergon

Synergon moet een uitvoeringsplan opstellen om zich voor te bereiden op de toekomst en om de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw te realiseren. Het plan zal worden voorzien van duidelijke resultaatafspraken en doelstellingen. Bij de uitvoering zullen de gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt nauw betrokken moeten worden, volgens RadarAdvies, zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen.

Het advies en onderzoeksrapport van RadarAdvies wordt vandaag, op 2 april, nader toegelicht, waarna het stokje bij de gemeenteraden zelf komt te liggen om te besluiten welke stappen er genomen zullen worden om de resultaten van Synergon te verbeteren en om het SW-bedrijf te laten voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

* Het onderzoek wordt meegenomen om het zogenaamde ‘Akkoord van Westerlee’ uit te voeren. Dit is een akkoord tussen acht Groningse gemeenten en het Rijk. De gemeenten gaan samenwerken en krijgen financiering van het Rijk. Op voorwaarde dat de twee SW-bedrijven, Synergon en Wedeka, en de ‘werk-afdelingen’ van de sociale diensten opgaan in één organisatie.

Nieuws