Consortium helpt Indonesie met gezondheidszorg

19 maart 2015 Consultancy.uk

In 2019 wil de Indonesische overheid al haar inwoners kunnen voorzien van primaire gezondheidszorg, in lijn met het recht op Universal Health Coverage. Als onderdeel hiervan heeft een Nederlands consortium de opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de Indonesische Yogyakarta regio. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor een pilotproject gericht op het lokaal verbeteren van basiszorg.

Universal Health Coverage
In 2013 heeft de Indonesische overheid wettelijk de invoer van Universal Health Coverage (UHC) aangenomen om iedereen in Indonesië te verzekeren van toegang tot gezondheidszorg. De overheid heeft het doel om in 2019 het gehele land te hebben voorzien van primaire zorg. Als onderdeel van deze wet zal de Indonesische staat alle zorgkosten betalen voor inwoners die het zichzelf niet kunnen veroorloven om een minimaal niveau aan zorg te betalen. Van de in totaal 251 miljoen inwoners komen er naar schatting meer dan 86 miljoen in aanmerking voor de financiële hulp.

Indonesian right to Universal Health Coverage.jpg

Om in Universal Health Coverage te voorzien is een adequaat zorgsysteem vereist met eerlijke en gepaste financiering- en betalingsmechanismes, voldoende vaardig personeel, en degelijke beleids- en besluitvorming op alle niveaus.

Als onderdeel van het nieuwe gezondheidszorg initiatief heeft de lokale overheid een Nederlands consortium ingeschakeld om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de wijze waarop basiszorg verbeterd kan worden in Kulon Progo, een district van Yogyakarta, Indonesië, waar zo’n 500.000 mensen wonen. Het consortium bestaat uit zes partijen – Royal HaskonigDHV, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Berenschot, Maastricht University, Simed International en BMA.

Het hoofddoel van het onderzoek is om alle gezondheidszorg oplossingscomponenten te identificeren voor het verbeteren van toegang tot basiszorg in het onderontwikkelde district en daarmee bij te dragen aan de implementatie van de UHC. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen en invoeren van een pilotproject ter verbetering van de lokale zorg, en zal – indien succesvol – dienen als een voorbeeld voor andere regio’s in Indonesië.

Consortium supports Indonesia with health care.jpg

Het Nederlandse consortium zal nauw samenwerken met het regionale Health Office, het Ministry of Health, en KP-MAK (het Indonesische Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management), en wordt financieel ondersteund door de Nederlandse ambassade in Jakarta.

Nieuws

Meer nieuws over