Wieke Galama naar projectmanagementbureau p2

20 maart 2015 Consultancy.uk

Wieke Galama versterkt sinds 1 februari programma- en projectmanagementbureau p2 als Project- en Procesmanager. De afgelopen jaren heeft Galama op zowel rijks-, provinciaal- als lokaal overheidsniveau verschillende adviestrajecten uitgevoerd, projecten gerealiseerd en in- en externe processen gefaciliteerd. In haar nieuwe rol zal zij zich voornamelijk bezighouden met complexe gebiedsopgaven in het buitengebied.

Na in 1998 haar master in Biologie te hebben behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam begon Wieke Galama haar loopbaan als Research Fellow op het vlak van ‘Reproductive Physiology’ bij Disney’s Animal Kingdom in Orlando, de VS. Terug in Nederland werd Galama in 2002 aangesteld als Senior Beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder haar taken viel onder andere de coördinatie van de implementatie van EU-besluiten in Nederland en daarnaast was zij de delegatieleider voor Nederland bij EU-vergaderingen en een VN-conferentie. Vervolgens, in 2006, werd Galama binnen het ministerie als projectleider aangesteld, in welke rol zij een landelijke communicatiestrategie ontwikkelde voor de gezamenlijke 20 Nationale Landschappen.

Wieke Galama, Project- en Procesmanager

In 2008 vertrok Galama naar de regio Eindhoven waar ze als Proces-/Projectleider en Adviseur Plattelandsontwikkeling werd aangesteld bij de Milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Zij leidde interactieve bijeenkomsten, was procesfacilitator bij het opstellen van integrale ontwikkelingsvisies en uitvoeringsprogramma’s en adviseerde over hoe communicatie kan bijdragen aan een voorspoedige start van medewerkers in de nieuwe Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. In 2013 is Galama binnen het SRE overgestapt naar de beleidsdienst, als Procesfacilitator en Senior Beleidsadviseur. Vanuit SRE vervulde ze onder meer de rol van Projectmanager voor C2C BIZZ: een EU Interreg project dat onderzoekt hoe de ‘Cradle to Cradle’ gedachte geïmplementeerd kan worden binnen bedrijventerreinen.

p2
Inmiddels heeft Galama besloten het SRE te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Per 1 februari is zij gestart bij p2, een programma- en projectmanagementbureau uit Rossum. Galama gaat bij p2 aan de slag als Project- en Procesmanager en zal zich in haar nieuwe rol voornamelijk richten op complexe gebiedsopgaven in het buitengebied.

Onlangs versterkte p2 zijn team ook met de komst van Eugène Zeldenrijk als Process Improvement Projectmanager en Liesbeth Couwenberg als Procesmanager.

Nieuws

Meer nieuws over