KPMG: Fusie en overnamehonger neemt toe in 2015

05 maart 2015 Consultancy.nl

Het aantal fusies en overnames wereldwijd gaat dit jaar toenemen, verwacht KPMG. De verbetering van de financiële armslag en het toegenomen vertrouwen in de economie zijn de belangrijkste aanjagers.

Elke zes maanden doet KPMG onderzoek onder circa 1.000 beursgenoteerde bedrijven naar de markt voor fusies en overnames. Uit de laatste ‘M&A Predictor’ komt naar voren dat het aanstaande positieve sentiment in het algemeen wereldwijd leidt tot een stijgende overnamehonger onder bestuurders.

Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance, licht toe: “De grootste bedrijven in Noord-Amerika lieten vorig jaar bijvoorbeeld al een stijging van de geprognosticeerde koers-winst verhouding zien van 8%, waardoor het vermogen om dit jaar fusies en overnames te kunnen realiseren toeneemt. En ondanks voortdurende economisch en politieke uitdagingen ontstaat ook bij ondernemingen in Europa duidelijk een behoefte om te groeien door fusies en overnames. Hoewel minder prominent dan bij de bedrijven in Noord-Amerika nam de geprognosticeerde koers-winst verhouding bij Europese bedrijven met 4% toe, waardoor ook zij meer mogelijkheden hebben om transacties te realiseren.” 

KPMG - Fusie en overnamehonger neemt toe in 2015

Daarnaast hebben bedrijven ook steeds meer financiële armslag om overnames te financieren. Zo is er volgens Van de Bunt meer kapitaal beschikbaar om transacties te bekostigen, en bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s van grote ondernemingen dit jaar naar verwachting aanzienlijk verbeteren omdat zij schulden zullen afbetalen. “De ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Dat betekent dat de fusie- en overnamemarkt voor het eerst sinds drie jaar weer in de lift zit.” 

Verschillen tussen sectoren
Wel constateert de KPMG partner dat er (grote) verschillen zullen zijn tussen de sectoren. Zo hebben techbedrijven door sterke kasposities “uitzonderlijke mogelijkheden op de fusie- en overnamemarkt”, en ook in de zorgsector is de M&A behoefte toegenomen. Voor de energiesector geldt daarentegen een heel ander verhaal. “Als gevolg van de dalende olie- en grondstoffenprijzen daalde de winst en marktkapitalisatie bij ondernemingen in deze sector het afgelopen jaar met respectievelijk 23% en 10%. Als gevolg van het feit dat de schuldpositie bij deze ondernemingen aanzienlijk toenam, zal het vermogen om dit jaar een fusie of overname te realiseren afnemen. Vooralsnog lijkt de energiesector dan ook de enige branche waar het klimaat voor fusies en overnames voorlopig niet warmer zal worden.”

Nieuws