Breaking Financial Barriers stimuleert groeifinanciering

05 maart 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Ongeveer een half jaar geleden hebben KplusV, TRADINFO en Fair Impact het netwerk ‘Breaking Financial Barriers’ gelanceerd. Belangrijkste doelstelling van het platform: het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor bedrijven door de brug te slaan tussen ondernemers en institutionele investeerders. Zo’n half jaar na de lancering ging Consultancy.nl in gesprek met mede initiatiefnemer Hendrik van der Meulen over de resultaten tot dusver en de doelstellingen voor de toekomst.

Uit een recent onderzoek (Financieringsmonitor 2014) blijkt dat bijna 50% van de groeiondernemers een financieringstekort ervaart als het grootste obstakel in hun ontwikkeling. Zij missen tijd, kennis en geld om hun kapitaalbehoefte goed in te vullen. En nu banken steeds hogere eisen stellen aan de verstrekking van leningen wordt de uitdaging naar verwachting alleen maar groter. Hierdoor blijft volgens economen de groei van onze economie achter. Om een stap in de juiste richting te zetten besloten drie marktpartijen – KplusV, TRADINFO en Fair Impact – vorig jaar om een gezamenlijk initiatief op te starten: Breaking Financial Barriers. Volgens de initiatiefnemers kent het tekort aan financiering zijn oorzaak aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Enerzijds onderschatten ondernemers wat er allemaal komt kijken bij het aantrekken van financiering, anderzijds zijn aan de aanbodzijde infrastructuur en transparantie onvoldoende op de rit, waardoor geld niet goed doorstroomt naar de groeiondernemingen.

KplusV - TRADINFO - Fair Impact

Met Breaking Financial Barriers willen ze de twee werelden van de institutionele belegger en groeiende ondernemer beter verbinden. Daarnaast stelt het platform zich ten doel de belemmeringen die (innovatieve) bedrijven ondervinden bij het financieren van hun groei weg te nemen. Dit doen de partners door onder meer het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten en het initiëren van samenwerking tussen diverse actoren. Om meer te weten over de resultaten tot dusver stelde Consultancy.nl vier vragen aan Hendrik van der Meulen, managing partner bij KplusV en nauw betrokken bij het netwerk. 

Wat heeft Breaking Financial Barriers zoal gedaan in het afgelopen half jaar?
In 2014 hebben wij onderzocht hoe snel groeiende ondernemingen de kapitaalmarkt zien. Vanuit de netwerken van KplusV en Euronext/EnterNext hebben we een groep ondernemers bereikt, die nog zelden zijn benaderd. Zo hebben we inzicht gekregen in hun knelpunten. In september vorig jaar hielden we een conferentie in het prachtige Amsterdamse beursgebouw met alle actoren op dit thema. Van ondernemers tot institutionele beleggers en autoriteiten op de financiële markt. Het congres werd geopend met de traditionele gongceremonie waar uitgebreide media-aandacht voor was. Naar aanleiding van het onderzoek en de uitkomsten tijdens de conferentie is een whitepaper geschreven over de knelpunten die worden ervaren, onze conclusies en aanbevelingen. Op 1 december 2014 is deze whitepaper overhandigd aan Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken. 

Waasdorp neemt whitepaper in ontvangst

In de whitepaper vroegen jullie ondernemers onder meer naar de knelpunten bij het invullen van hun financieringsbehoefte? Wat zijn daaruit de belangrijkste inzichten?
De kapitaalmarkt is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Zo is het aantal financieringsbronnen toegenomen. Dit lijkt een positieve ontwikkeling, tegelijkertijd betekent het dat de kapitaalmarkt complexer en minder transparant wordt, waardoor ondernemers deze als een jungle ervaren. De ondernemer moet maar net in elke fase van zijn groei de juiste financieringsvorm kunnen vinden en aantrekken.

Gebrek aan tijd, kennis en geld zijn de belangrijkste knelpunten voor het binnenhalen van financiering. Ondernemers blijken weinig tijd te investeren in het aantrekken van financiering en veronderstellen dit binnen enkele maanden binnen te hebben. Dat blijkt een grote onderschatting. Het gebrek aan kennis is ook een groot probleem. Het uitwerken van financiën vereist specialistische kennis en het grote aantal nieuwe financieringsvormen en –initiatieven maakt het soms aardig complex. Tot slot concluderen we dat ondernemers vaak geen rekening houden met bijkomende kosten voor het verwerven van financiering. Denk aan advies, ondersteuning en risico-opslag. De ervaring leert dat die kosten toch al snel 5 tot 10% van de totale investeringssom zijn.

Whitepaper Breaking Financial Barriers

Het rapport is na het congres overhandigd aan Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken. Zijn er al adviezen uit het rapport opgevolgd?
Wij werken zelf dagelijks aan de zaken die in onze ogen key zijn om financieringsbarrières te slechten, zoals:

  • Ondernemers faciliteren in de voorbereiding voor verwerven van financiering;
  • Meer bekendheid geven aan alternatieve financieringsvormen en de mogelijkheden in combinatie van die verschillende vormen. Pizzafinanciering noemen we dat;
  • Investeerders en financiers meer samen laten optrekken in het kapitaalaanbod;
  • Partijen met elkaar verbinden met als doel: institutionele beleggers verleiden om meer in het MKB te investeren.

Tot slot, wat zijn de doelstellingen met Breaking Financial Barriers?
We nodigen het ministerie van EZ, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markt, de banken, het MKB en Euronext/EnterNext uit om met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar willen we de conclusies en aanbevelingen uit het rapport bespreken en aanpakken. In 2015 organiseren we wederom een conferentie en nodigen we stakeholders en belangstellenden uit hieraan deel te nemen.