Toekomst van de Lokale Rekenkamer Nov.

Bedrijf
Datum
25 november 2011
Inschrijven voor
24 november 2011
Type event
Workshop
Doelgroep
Ambtenaren
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Regionaal Vrijdagmiddagje: De Toekomst van de Lokale Rekenkamer

Op 25 november organiseert Delokalerekenkamer.nl (kennisplatform van Necker van Naem) weer een Regionaal Vrijdagmiddagje voor Rekenkamers. Dit keer zijn de rekenkamers van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland aan de beurt. Het thema voor de bijeenkomst is: De Toekomst van de Lokale Rekenkamer.

Aanmelden kan bij sophie@necker.nl

De toekomst van de lokale rekenkamer
Afgelopen zomer verscheen de langverwachte evaluatie van het functioneren van lokale rekenkamers. Goed nieuws! De wettelijke verplichting tot het hebben van een lokale rekenkamer bleef behouden en het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties concludeerde dat rekenkamers grotendeels conform het doel van de wetgever functioneren. In het artikel Rekenkamer blijft verplicht... Maar laat u niet in slaap sussen! hebben Geeske Wildeman en Maarten Hoogstad 10 opvallende zaken uit het rapport voor u geselecteerd. Zij geven u echter ook een dringend advies mee. Een rekenkamer mag zijn bestaansrecht immers nooit ontlenen aan wettelijke verplichting.

Rekenkamer moet bestaansrecht blijven tonen
Goed nieuws is dan ook geen reden voor stilstand. Delokalerekenkamer.nl en Necker van Naem denken dat er ruimte is voor versterking. Het is van belang dat de rekenkamer ook in de komende jaren haar bestaansrecht kan blijven aantonen. Uit onze Rekenkamermonitor 2010 bleek namelijk dat bijna dertig procent van de ambtelijk secretarissen en rekenkamervoorzitters bang is dat de rekenkamer in haar gemeente verdwijnt, mocht de wettelijke verplichting in de toekomst komen te vervallen. Twijfel over de meerwaarde van de rekenkamer onder raadsleden en bereidheid tot bezuinigen op de rekenkamer liggen hieraan ten grondslag.

Praat u mee?
Het is dan ook belangrijk dat de rekenkamer alert blijft en innovatief en ook in de komende jaren aandacht blijft besteden aan vragen als 'Welke beleidsterreinen behoren tot het werkveld van de rekenkamer?', 'Hoe kan de effectiviteit van de rekenkamer worden versterkt?' 'Hoe vormt de rekenkamer een waardevolle aanvulling op andere onderzoeksfuncties binnen de gemeente?' en ook 'Hoe bieden wij het hoofd aan bezuinigingen?'. Tijdens het Regionaal vrijdagmiddagje voor de regio Zuid zullen deze en andere vragen rondom dit thema besproken worden. Praat u mee?

Sprekers
Op de dag zelf zal de Rekenkamercommissie Kerkrade u welkom heten. De inleiding op het thema wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige in het rekenkamerwerk, die een inkijk geeft in de stand van zaken en zijn/haar visie geeft op de uitdagingen die er liggen. Reinier Dijkstra, adviseur bij Necker van Naem, is de gespreksleider tijdens de rest van de middag. Hij zal de discussie leiden met behulp van actuele casussen en stellingen.

Locatie en tijd
Het Regionaal Vrijdagmiddagje Zuid organiseren wij op 25 november 2011 in het raadhuis van Kerkrade, Markt 1 te Kerkrade. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 14.00 uur. Rond 16.30 uur biedt de Rekenkamercommissie Kerkrade u een drankje aan, zodat u nader kennis kunt maken met uw collega's uit omliggende rekenkamers. Wellicht een goede start om samen iets te gaan doen! Specifieke informatie over het programma en de sprekers wordt u toegezonden na aanmelding. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Enthousiast geworden? Schrijf u dan direct in via een e-mail aan Sophie Bruins: sophie@necker.nl. Geef in uw mail aan wie u bent, in welke rekenkamer u actief bent en een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Als u namens uw rekenkamer ook andere leden opgeeft, vermeld dan ook van hen de gegevens en het e-mailadres.

 

Event informatie

Bedrijf: Necker van Naem

Datum: 25 november 2011

Inschrijven voor: 24 november 2011

Type event: Workshop

Doelgroep: Ambtenaren